Naar een nieuwe regie in ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid-PLUS helpt schooldirecties naar een betere samenwerking met ouders vanuit Persoonlijk Leiderschap. Hiertoe is een nieuwe regie nodig, gebaseerd op vertrouwen, wederzijdse autonomie en gelijkwaardigheid. En met een cultuursensitieve houding. Per saldo zal hier uiteindelijk niet meer, maar juist minder tijd mee zijn gemoeid.

 

cover

 

Ouderbetrokkenheid gaat over de driehoek school-ouders-kind.  In plaats van machteloos toe te kijken hoe escalaties zich opstapelen, kan de schoolleider de regie pakken en ervoor zorgen dat gelijkwaardig en respectvol met ouders wordt samengewerkt, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Ouderbetrokkenheid-PLUS gelooft niet in kant en klare oplossingen via de instrumentele weg, met standaard technieken en manieren die al gauw kunnen verworden tot trucs. En ook niet in het simpelweg hebben van pech of geluk. De sleutel tot een betere samenwerking zit in onszelf. Met persoonlijk leiderschap kan ouderbetrokkenheid tot bloei worden gebracht.

 

SPECIALISATIES

 

Ouderbetrokkenheid-PLUS  is er voor onderwijsprofessionals die te maken hebben met een of meer van de volgende problemen:

 • Ouderbetrokkenheid kost u veel tijd, maar de samenwerking met ouders levert weinig op
 • Cultuurverschillen zorgen voor wederzijds onbegrip
 • De opkomst bij door de school georganiseerde bijeenkomsten is laag
 • Ouders tonen weinig betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van hun kind
 • Sommige ouders worden ervaren als echt onredelijk
 • Een deel van het team mist de empathie of de vaardigheid om soepel met ouders om te gaan. 


U realiseert met de programma’s van Ouderbetrokkenheid-PLUS:

 • Een betere afstemming op ouders vanuit verschillende culturen
 • Het voeren van een nieuwe regie waarbij u de machteloosheid ontstijgt zonder in krampachtige controle te vervallen
 • Een betere samenwerking met ouders in minder tijd
 • Meer gelijkwaardigheid in de samenwerking, met behoud van wederzijdse autonomie 
 • Een fijne sfeer op school dankzij ouders, leerkrachten en kinderen die elkaar respecteren en waarderen.

 

BOEK 
Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef naar een nieuwe regie (Bazalt, 2016) beschrijft hoe een nieuwe regie in ouderbetrokkenheid kan worden gerealiseerd vanuit Persoonlijk Leiderschap 

 

Joost Heemskerk   Joost Heemskerk, Directeur RK-PC Samenwerkingsschool Emmaüs:
Wat een prachtboek is het geworden, daar mag je trots op zijn! Ik heb er gelijk nog 3 besteld. Keep up the good work!

Het boek is geschreven om schoolleiders te inspireren een nieuwe vorm van regie te vinden in de samenwerking met ouders, waarbij gelijkwaardig en constructief met elkaar wordt samengewerkt. Het boek geeft concrete aanwijzingen hoe je uit het slachtoffer-denken kunt blijven, en de professionele verantwoordelijkheid op kunt pakken. Hiertoe zijn zo’n 60 betrokkenen gesproken over thema’s als acceptatie, angst en vertrouwen, empathie, begrenzen, professionele distantie, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid, communicatie, loyaliteit, werkdruk, gelijkwaardigheid en regie.

Het boek is een must voor alle schoolleiders PO die willen werken aan het verbeteren van de samenwerking met ouders en aan het creëren van een cultuuromslag. Tevens zeer inspirerend voor schoolbesturen, leraren en ouders, niet alleen in het PO maar ook in het VO. Het betreft een hardcover. Het boek kost € 35,- (gratis verzending), en kan besteld worden bij Bazalt. Wilt u liever een gesigneerd exemplaar, dan kunt u dit bij Ouderbetrokkenheid-PLUS bestellen. 

Vanuit Ouderbetrokkenheid-PLUS verzorg ik graag een presentatie of een workshop, masterclass of training over de betreffende thema’s, en ik ben ook beschikbaar als sparringpartner. 

(…) Een theoretisch kader, ondersteund door de vele interviews, maakt het boek goed leesbaar, herkenbaar en direct toepasbaar. De toonzetting is positief en uitnodigend. Het taalgebruik krachtig en duidelijk. (…) Als je op zoek bent naar inspiratie en handvatten om ouderbetrokkenheid tot bloei te brengen en je durft de uitdaging aan om eerst naar je eigen rol te kijken hierin, dan kan ik dit boek zeker aanbevelen. Het bevat informatie en praktijkervaringen die het welslagen van ouderbetrokkenheid en het leveren van maatwerk een boost kunnen geven.

Uit de AVS- boekbespreking van Trees Kessels-Simons, clusterdirecteur van de Christoffelschool en basisschool de Drijfveer in Aalst-Waalre.

Meer referenties lezen? Zie de referenties van Ton Claassens (interim directeur) en van  Mirjam Hubert/ Arline Spierenburg (Ouders&Onderwijs)

 

 

Het boek ‘Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid’, het individuele 10 weken-coachingtraject en de training ‘Met persoonlijk leiderschap naar een nieuwe regie’ zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze gedeeltelijk aansluiten bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. 

 

 

 

AANDACHT GEVRAAGD

Als u geen antwoord van mij ontvangt op uw e-mail, kijk dan in uw spam-box! Of geef even een seintje per telefoon, sms of whatsapp (06-38193775).

 

 

Klik HIER voor het overzicht van de dienstverlening van
Ouderbetrokkenheid-PLUS.

 

Privacyverklaring van Lelievita