Met Persoonlijk Leiderschap
naar een betere samenwerking tussen school en ouders
in minder tijd

De aanpak van Ouderbetrokkenheid-PLUS is niet gestoeld op manieren en technieken die als trucjes kunnen worden ingezet. Via persoonlijk leiderschap kan een betere samenwerking tussen school en ouders worden gerealiseerd.  

 

met persoonlijk leiderschap naar een betere samenwerking

 

 

Uitgangspunt

Een goede samenwerking tussen school en ouders is essentieel voor het welzijn en de prestaties van het kind. De driehoek school-ouders-kind staat dan ook centraal. Schooldirecteuren vervullen in deze samenwerking een sleutelfunctie.

Ouderbetrokkenheid-PLUS werkt vanuit het uitgangspunt dat ieder de mogelijkheid in zich heeft om uit te steken boven de factoren pech en geluk. Met de juiste visie, houding en vaardigheden kunnen we zelf weer aan het roer gaan staan, zelfs als de omstandigheden ongunstig lijken. Uitdagingen zien we als mogelijkheden, in plaats van als onoplosbare problemen.

 

Specialisaties

 

Wat maakt Ouderbetrokkenheid-PLUS uniek?

Binnen Ouderbetrokkenheid-PLUS wordt gewerkt met diverse methoden om persoonlijk leiderschap te verdiepen. De gebruikte werkvormen worden ervaren als afwisselend, verrassend en uitdagend. Inzicht ontstaat door herkenning.  De aanpak overstijgt het instrumentele niveau van het simpelweg toepassen van technieken en maniertjes. De sleutel ligt in het realiseren van een verandering van attitude. Vertrouwen en verbinding zijn hierbij cruciaal.  

Bovendien is er bij Ouderbetrokkenheid-PLUS een schat aan ervaring met ouders van diverse culturen aanwezig, waardoor scholen kunnen worden geïnspireerd. De bereidheid om te leren kijken met de bril van een ander blijkt tot grote verandering te kunnen leiden in de samenwerking tussen school en ouders. 

 

 

Geïnspireerd geraakt?

Lees dan hier meer over de dinsten van Ouderbetrokkenheid-PLUS.