Met Persoonlijk Leiderschap
naar een betere samenwerking tussen school en ouders
in minder tijd

Lees hier meer over de aanpak van Ouderbetrokkenheid-PLUS, via Persoonlijk Leiderschap: over de resultaten die bereikt worden, het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt en de toegepaste methode.

 

Resultaten

Als u de hulp inroept van Ouderbetrokkenheid-PLUS, leert u de ouderbetrokkenheid verhogen via Persoonlijk Leiderschap. Hiermee kunt u de volgende resultaten verwachten:

  • U en uw team doen het werk weer met plezier en enthousiasme
  • De veerkracht van u en uw team is toegenomen
  • De school werkt constructief samen met ouders
  • Ouders helpen en denken graag mee en de opkomst bij door de school georganiseerde bijeenkomsten is goed tot hoog
  • Ouders laten hun tevredenheid over de school aan u merken en bevelen de school graag aan.
  • Ook in tevredenheidsonderzoek ziet u de waardering terug van ouders voor de school
  • De ouders hebben in het algemeen veel vertrouwen in de school
  • U steekt de nodige tijd en energie in ouderbetrokkenheid. Incidenten zijn zeldzaam en daarom houdt u voldoende tijd over voor strategie en beleid
  • Uw team deelt uw waarden en normen en gaat soepel en met empathie met ouders om
  • De opbrengsten zijn hoog en de kinderen varen er wel bij 

met persoonlijk leiderschap naar een betere samenwerking

Uitgangspunt

Een goede samenwerking tussen school en ouders is essentieel voor het welzijn en de prestaties van het kind. De driehoek school-ouders-kind staat dan ook centraal. Schooldirecteuren vervullen in deze samenwerking een sleutelfunctie.

Ouderbetrokkenheid-PLUS werkt vanuit het uitgangspunt dat ieder de mogelijkheid in zich heeft om uit te steken boven de factoren pech en geluk. Met de juiste visie, houding en vaardigheden kunnen we zelf weer aan het roer gaan staan, zelfs als de omstandigheden ongunstig lijken. Uitdagingen zien we als mogelijkheden, in plaats van als onoplosbare problemen.

 

Methode

Ouderbetrokkenheid-PLUS werkt met een heel scala aan methoden om Persoonlijk Leiderschap te verdiepen. De gebruikte werkvormen zijn afwisselend, verrassend en uitdagend. Inzicht ontstaat door herkenning.

 

Wat maakt Ouderbetrokkenheid-PLUS uniek?

Door haar jarenlange ervaring op het gebied van Persoonlijk Leiderschap en werken vanuit het hart, is Harriet Marseille in staat mensen tot een blijvende verandering te brengen. Haar voorbeelden zijn uit het leven gegrepen en inspirerend. Aangezien haar aanpak inwerkt op visie en houding, weet zij het instrumentele niveau van het simpelweg toepassen van technieken en maniertjes ver te overstijgen.

 

profielfoto onbekend (anoniem)

Wat een mooie en diepe uitwerking heeft jouw manier van begeleiden op mij gehad, en indirect ook op mijn team.

Wat gebeurde er: Tijdens de visualisatie waarbij twee ballen symbool stonden voor de school en voor de ouders, kreeg ik een heel helder beeld door van waar we als school staan op het gebied van ouderbetrokkenheid, maar verder kijkend ook van wat er in het team gaande is. De bal van de ouders was rustig, afwachtend en zacht van kleur, open voor ontwikkeling in kleine, duidelijke stapjes en gevoelig voor sfeer. Een bal krachtig in haar zachtheid. De bal van het team was meer helder van kleur, straalde voor een groot deel professionaliteit en passie uit, maar langzaamaan verscheen hier aan de onderkant een uitstulping. Ik kreeg binnen dat deze uitstulping stond voor een verstoring, een onderstroom binnen het team. Een stroom die de houding van respect naar ouders, van dialoog en samen in kleine stapjes groeien, in de weg staat. Een kleine groep in het team met grote uitwerking in verschillende lagen. Het beeld en inzicht is behoorlijk bij me binnen gekomen.

Gisteren heb ik de ervaring gedeeld met een paar collega’s. Er ging een schok van herkenning door hen heen en ook zij vertelden een aantal ervaringen, die direct te maken hadden met deze onderstroom. Heftige verhalen die leidden naar het kernpunt: je niet altijd veilig voelen in het team. Terugkijkend is dit al jaren gaande en alleen onder de waterlinie aanwezig. We hebben afgesproken om, gesterkt door elkaar, open kaart te spelen bij de direct betrokkenen wanneer zich een concrete situatie voordoet, en hierin aan te geven wat je dwars zit en hoe je het anders wil.

Al diezelfde middag deed zich een situatie voor. Een van ons durfde zich, gesterkt door wat besproken was, te uiten in een situatie waarin ze zich vervelend voelde bij het gedrag van een collega. Deze persoon reageerde tot haar verbazing professioneel. Hij maakte zijn excuses, vertelde haar dat hij in zijn emotie zat en dat dit niet goed was. Hij zou het een volgende keer anders aanpakken. Ze was heel blij met zijn reactie, zeker omdat hij normaal gesproken zelden excuses maakt.

We zien dat vriendelijk leiderschap hier nodig is. Te beginnen bij het zelf aanpakken van concrete situaties en het maken van duidelijke afspraken. Ons doel is nu om een duidelijke, veilige sfeer te creëren. Om te durven spreken over zaken onder de waterlinie. Om een heel duidelijke, gedeelde visie en teamafspraken te hebben en elkaar hier inhoudelijk op te durven aanspreken.

Prachtig, hoe je dit op basale wijze, zonder materiaal te gebruiken, bij mij naar boven hebt weten te halen. Zo puur, helder en zo diepgaand. Petje af. Dank je wel voor jouw bijdrage!

 

Geïnspireerd geraakt?

Lees dan hier meer over de diensten van Ouderbetrokkenheid-PLUS.