harrietmarseille

Home/Harriet Marseille

Over Harriet Marseille

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Harriet Marseille has created 94 blog entries.

Professionele nabijheid voor meer ouderbetrokkenheid

  Professionele nabijheid??? Maar het is toch belangrijk te handelen vanuit professionele distantie? Ik wil dit graag ter discussie stellen. Hoe handelen we het meest professioneel naar ouders toe: met meer distantie of met meer nabijheid? Waarmee ontstaat meer ouderbetrokkenheid? Waar hebben de kinderen het meeste baat bij? Ouderbetrokkenheid wordt sterk gevoed door een goede [...]

Van achterstanden naar kansen

miljarden voor onderwijsachterstanden   We lezen en horen steeds weer dat corona heeft geleid tot grote achterstanden bij leerlingen, vooral bij leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Op 17 februari werd bekend gemaakt dat er miljarden beschikbaar worden gesteld om onderwijsachterstanden weg te werken, waarbij de scholen maatwerk kunnen leveren om vooral de kwetsbare [...]

Maatwerk gemist in thuiszittersvraagstuk

  Op 18 november j.l. presenteerde prinses Laurentien het rapport Buiten de lijntjes, waarin het thuiszittersvraagstuk wordt besproken en het perspectief van de thuiszitters zelf wordt belicht. Thuiszitters: dit is hoe de 4.790 leerlingen geregistreerd staan die drie maanden of langer ‘verzuimen’ van school. Dat zijn de officiële cijfers, en het betreft het topje van [...]

Cultuurverschillen: omgaan met indirecte ouders

  Cultuurverschillen verrijken de school. En tegelijkertijd worden we erdoor uitgedaagd. De samenwerking met ouders is niet altijd gemakkelijk wanneer je te maken hebt met mensen vanuit een heel andere cultuur dan de onze. En zeker wanneer er uitdagingen spelen met het kind, zoals leerachterstanden of gedragsproblematiek, vraagt het samenwerken met ouders vanuit niet-westerse culturen [...]

Bemiddeling tussen school en ouders

    Een goede samenwerking tussen school en ouders is in deze coronatijd belangrijker dan ooit. Maar soms lukt dat niet goed, en ontstaan er spanningen. Dan kan bemiddeling tussen school en ouders een goede oplossing zijn. Elkaar betrekken bij zorgen Het samenwerken van scholen en ouders is er door de fysieke afstand niet gemakkelijker [...]

Laveren met ouders

    Steeds geïrriteerder voelde ze zich worden. Alweer een ouder die met goede raad kwam rond het einde van het schooljaar voor groep 8. Diverse ouders hadden al ideeën naar voren gebracht over wat er nog allemaal kon worden georganiseerd. Heel fijn hoor, die ouderbetrokkenheid bij haar op school. Maar snapten die ouders dan [...]

Professionalisering met intervisie

    Intervisie biedt een gestructureerde aanpak, waarbij de deelnemers veel van elkaar kunnen leren en stappen durven zetten, die ze misschien nooit voor mogelijk hadden gehouden. Als begeleider van intervisiebijeenkomsten maak ik prachtige, intense sessies mee, waarin vaak al in een uur tijd heel veel boven water komt en nieuwe inspiratie ontstaat. De deelnemers [...]

Thuisonderwijs, kansenongelijkheid en stress

  Scholen doen geweldig hun best de kinderen in deze coronatijd thuisonderwijs te geven. Dagelijks ontvangen de gezinnen uitgebreide instructies van de leerkrachten, om te voorkomen dat de kinderen achterop komen nu de scholen langdurig gesloten blijven. Maar er zijn veel zorgen over gezinnen waar het wat moeilijker gaat. Ouders die laaggeletterd zijn kunnen de [...]

Natuurlijk gezag verwerven

  Hoe zit het met het gezag in het onderwijs? Op 2 maart j.l. wijdde het dagblad Trouw een artikel aan het toenemend gebrek aan hiërarchie en gezag in de samenleving, zoals geconstateerd wordt door Frank Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie. De samenleving 'ontvadert' volgens Koerselman. Hij constateert dat er onvoldoende sprake is van begrenzing en [...]

De pijn van anders zijn

  In het boek van Michelle Obama lees ik over de pijn van het anders zijn. Met maar weinig zwarte studenten op Princeton voelde het of ze een anomalie waren, als maanzaadjes in een kom rijst. Ze was natuurlijk een geluksvogel met ouders die haar hadden gestimuleerd verder te komen en die alles op alles [...]