Vajra aardbeving 2

Op 25 april schudde de aarde Nepal volledig door elkaar. Huizen, kantoren, tempels en ook scholen werden met de grond gelijk gemaakt. Een dag later begeleidde ik een workshop met Maarten Olthof, die al 20 jaar intensief met Nepal samenwerkt. Via Stichting Vajra, die hij in 1997 heeft opgericht en die een zeer betrouwbare en slagvaardige Nepalese zusterorganisatie heeft, zijn er in dit straatarme land prachtige initiatieven uitgevoerd op het gebied van onderwijs, gezondheid en milieu.

Pelgrimstocht
Maarten was op dat moment een pelgrimstocht van Utrecht naar Assisi aan het voorbereiden om geld bij elkaar te krijgen voor de uitbreiding van de ecologische school (Vajra Academy) van Stichting Vajra. In sommige opzichten steekt het onderwijs op deze school zelfs uit boven het onderwijs dat we in het westen kennen. De leerlingen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, leren er veel over het milieu en worden goed toegerust om duurzaam te kunnen ondernemen. Maarten’s pelgrimstocht kwam door de aardbeving en door de vele naschokken en nieuwe bevingen, in een ander daglicht te staan. In de twee weken die hij nog had voor hij op 8 mei zou beginnen aan deze wandeltocht van ruim 2000 km, is er intensief contact geweest met de mensen in Nepal met wie hij zo nauw samenwerkt. Ze leven allemaal nog, en ook alle 350 leerlingen van de school hebben de ramp overleefd. Omdat Stichting Vajra haar gebouwen aardbevingbestendig heeft gebouwd, staan deze nog overeind. Maar de dorpen waar Vajra actief is liggen voor 90% in puin. Maarten besloot om zijn pelgrimstocht door te zetten en behalve voor de uitbreiding van de school ook te lopen voor de wederopbouw van deze verwoeste dorpen.

Basisscholen als essentiële schakel
Een week geleden kwam bij mij het idee op dat het voor onze basisscholen een mooie uitdaging zou kunnen zijn om een essentiële schakel te gaan vormen in deze wederopbouw. En met Hemelvaart was de actie ‘Basisscholen Samen voor Nepal’ een feit.

Samen!
Als basisscholen gezamenlijk kunnen we veel meer realiseren dan alleen. ‘Samen’ betekent ook dat we onze verbondenheid tonen met de mensen in Nepal. ‘Samen’ betekent tenslotte dat we met deze activiteit de onderlinge verbondenheid tussen de school, de kinderen en de ouders versterken.

Meedoen is voor scholen heel eenvoudig:

  • Meld de school aan bij harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl, dan wordt de school op de website van Ouderbetrokkenheid-PLUS Geef ook het aantal leerlingen door.
  • Kies voor een actievorm: bv. statiegeld inzamelen, heitje voor een karweitje, avondvierdaagse sponsoring, cakejes bakken en verkopen of een markt waar ouders en kinderen spulletjes en etenswaar verkopen.
  • Kies een datum of een periode tot uiterlijk 30 september 2015, waarin de activiteit(en) plaatsvinden.
  • Gebruik de diapresentatie (PowerPoint of pdf) om op school te vertonen of om aan ouders te sturen.
  • Meld uiterlijk op 1 oktober welke activiteit is uitgevoerd en hoe hoog het binnengekomen geldbedrag is aan Ouderbetrokkenheid-PLUS en maak het geld over aan Stichting Vajra: IBAN NL96 INGB 0003 2370 25 (voor buitenlandse donaties: BIC INGBNL2A) te Amsterdam, onder vermelding van ‘BSNepal’.
  • Deel de activiteiten en resultaten voor zover mogelijk via de social media (gebruik op twitter #BSNepal).

Geen geld aan de strijkstok
Stichting Vajra werkt met 0% overhead kosten. Iedere euro die Stichting Vajra NL binnenkrijgt zal dan ook volledig aan projecten in Nepal worden besteed, dankzij de jarenlange intensieve samenwerking met haar betrouwbare Nepalese partner.

Meer informatie over de projecten van Vajra is te zien op dit filmpje en te lezen op www.vajra.nl. Zie ook de facebookpagina ‘Maarten walks to Assisi’ waarop Maarten zijn ervaringen van de pelgrimstocht deelt. De scholen-actie ‘Basisscholen Samen voor Nepal’ staat vermeld op https://ouderbetrokkenheidplus.nl/bsnepal. Hier wordt ook de totaalstand weergegeven. Begin oktober, wanneer Maarten terug is van zijn pelgrimstocht en de aansluitende reizen waarin hij als reisbegeleider actief is,  zal Ouderbetrokkenheid-PLUS de totaal-cheque aan Stichting Vajra uitreiken (de datum wordt nog bekend gemaakt).

Op de website zal t.z.t. bekend gemaakt worden waaraan het binnengekomen bedrag is besteed.