Basisscholen Samen voor Nepal (#BSNepal)

via Stichting Vajra (0% overhead kosten)

handen verbinding

De vreselijke ramp die Nepal is overkomen met de aardbevingen en naschokken, siddert nog na. Het land is ontredderd. Alle hulp is de komende maanden meer dan ooit nodig. Basisscholen kunnen meedoen om geld in te zamelen voor de wederopbouw.

Meld uw school aan en hij zal op deze website worden vermeld. Op deze pagina wordt de totaalstand bijgehouden van deze actie en ook zal hier bekend worden gemaakt waaraan het binnengekomen bedrag door Stichting Vajra is besteed.

 

nrnaam schoolplaatsllnactiviteitwanneer      €
1de RegenboogUtrecht367spaarweek8-12 juni1.395,70
2OBS de MargrietLeidschendam962e hands verkoop12 juni151,87
       
       
totaal     1.547,57

 


Samen!

Als basisscholen gezamenlijk kunnen we veel meer realiseren dan alleen. ‘Samen’ betekent ook dat we onze verbondenheid tonen met de mensen in Nepal. ‘Samen’ betekent tenslotte dat we met deze activiteit de onderlinge verbondenheid tussen de school, de kinderen en de ouders versterken.
Ouderbetrokkenheid-PLUS coördineert de activiteiten van basisscholen, die stichting Vajra willen helpen met de wederopbouw van Nepal.


Meedoen is heel eenvoudig:

  • Meld uw school aan bij  Ouderbetrokkenheid-PLUS, dan wordt uw school op de website van Ouderbetrokkenheid-PLUS vermeld.
  • Kies voor een actievorm: bv. statiegeld inzamelen, heitje voor een karweitje, avondvierdaagse sponsoring, cakejes bakken en verkopen of een markt waar ouders en kinderen spulletjes en etenswaar verkopen.
  • Kies een datum of een periode tot uiterlijk 30 september 2015, waarin de activiteit(en) plaatsvinden.
  • Gebruik de diapresentatie (PowerPoint of pdf) om op school te vertonen of om aan ouders te sturen.
  • Meld uiterlijk op 1 oktober welke activiteit is uitgevoerd en hoe hoog het binnengekomen geldbedrag is aan Ouderbetrokkenheid-PLUS en maak het geld over aan Stichting Vajra: IBAN NL96 INGB 0003 2370 25 (voor buitenlandse donaties: BIC INGBNL2A) te Amsterdam, onder vermelding van ‘BSNepal’.
  • Deel de activiteiten en resultaten voor zover mogelijk via de social media (gebruik op twitter #BSNepal).

Begin oktober zal Ouderbetrokkenheid-PLUS de totaal-cheque aan Stichting Vajra uitreiken (de datum wordt nog bekend gemaakt).

 

Vajra aardbeving 2

Stichting Vajra
De Nederlandse Stichting Vajra, onder leiding van Maarten Olthof, werkt al sinds 1997 samen met haar zusterstichting Vajra in Nepal. Zij hebben o.a. het grootste zonne-ovenproject ter wereld opgezet, waarmee 85.000 vluchtelingen kunnen koken op zonne-energie. Vajra heeft ook een ziekenhuis gebouwd, een aantal gezondheidsposten en acht scholen. In 2007 is de de Vajra Academy van start gegaan, een groene school waar gewerkt wordt met moderne lesmethodes, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Deze school wordt door de stichting zelf beheerd en biedt onderwijs van veel hogere kwaliteit dan het gangbare onderwijs in Nepal. De school heeft een keuken op zonne-energie, een biogasinstallatie en biologische tuinen. Als een voorbeeld van milieuvriendelijk ondernemen heeft Vajra een ‘Eco hotel’ gebouwd, dichtbij de grens met Tibet, waar studenten stage kunnen lopen en gemotiveerd kunnen worden om duurzame ondernemingen te starten in Nepal.

vajra academy

Stichting Vajra werkt met 0% overhead kosten. Iedere euro die Stichting Vajra NL binnenkrijgt zal dan ook volledig aan projecten in Nepal worden besteed, dankzij de jarenlange intensieve samenwerking met haar betrouwbare Nepalese partner.

Omdat Stichting Vajra haar gebouwen aardbevingbestendig heeft gebouwd, staan deze nog overeind. De stichting zamelt op dit moment geld in voor de wederopbouw van Nepal. In de dorpen waar Vajra actief is, is 90% van de huizen verwoest. Het geld dat uw school  binnenhaalt zal voor de wederopbouw van deze dorpen worden gebruikt.

Mocht u liever willen bijdragen aan het herstel en de uitbreiding van de Vajra Academy, dan is dat ook mogelijk. Wilde Ganzen zal in dat geval voor iedere gedoneerde euro tenminste 20 cent ter beschikking stellen. Geef dan bij de overschrijving van het geld aan: ‘BSNepal uitbreiding Vajra academy’ en meld dit ook bij Ouderbetrokkenheid-PLUS.

Meer informatie over de projecten van Vajra is te zien op dit filmpje en te lezen op www.vajra.nl. Zie ook de facebookpagina ‘Maarten walks to Assisi’ waarop te lezen is over de pelgrimstocht die Vajra-oprichter Maarten Olthof op dit moment loopt om geld binnen te halen voor Nepal. Hij loopt deze tocht van 2000 km zowel voor de wederopbouw van het land als voor uitbreiding van de Vajra Academy.

 

Neem voor meer informatie contact op met Harriet Marseille