Blog

Home/Blog

Bemiddeling tussen school en ouders

    Een goede samenwerking tussen school en ouders is in deze coronatijd belangrijker dan ooit. Maar soms lukt dat niet goed, en ontstaan er spanningen. Dan kan bemiddeling tussen school en ouders een goede oplossing zijn. Elkaar betrekken bij zorgen Het samenwerken van scholen en ouders is er door de fysieke afstand niet gemakkelijker [...]

Laveren met ouders

    Steeds geïrriteerder voelde ze zich worden. Alweer een ouder die met goede raad kwam rond het einde van het schooljaar voor groep 8. Diverse ouders hadden al ideeën naar voren gebracht over wat er nog allemaal kon worden georganiseerd. Heel fijn hoor, die ouderbetrokkenheid bij haar op school. Maar snapten die ouders dan [...]

Professionalisering met intervisie

  Intervisie biedt een gestructureerde aanpak, waarbij de deelnemers veel van elkaar kunnen leren en stappen durven zetten, die ze misschien nooit voor mogelijk hadden gehouden. Als begeleider van intervisiebijeenkomsten maak ik prachtige, intense sessies mee, waarin vaak al in een uur tijd heel veel boven water komt en nieuwe inspiratie ontstaat. De deelnemers ondersteunen [...]

Thuisonderwijs, kansenongelijkheid en stress

  Scholen doen geweldig hun best de kinderen in deze coronatijd thuisonderwijs te geven. Dagelijks ontvangen de gezinnen uitgebreide instructies van de leerkrachten, om te voorkomen dat de kinderen achterop komen nu de scholen langdurig gesloten blijven. Maar er zijn veel zorgen over gezinnen waar het wat moeilijker gaat. Ouders die laaggeletterd zijn kunnen de [...]

Natuurlijk gezag verwerven

  Hoe zit het met het gezag in het onderwijs? Op 2 maart j.l. wijdde het dagblad Trouw een artikel aan het toenemend gebrek aan hiërarchie en gezag in de samenleving, zoals geconstateerd wordt door Frank Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie. De samenleving 'ontvadert' volgens Koerselman. Hij constateert dat er onvoldoende sprake is van begrenzing en [...]

De pijn van anders zijn

  In het boek van Michelle Obama lees ik over de pijn van het anders zijn. Met maar weinig zwarte studenten op Princeton voelde het of ze een anomalie waren, als maanzaadjes in een kom rijst. Ze was natuurlijk een geluksvogel met ouders die haar hadden gestimuleerd verder te komen en die alles op alles [...]

Goede voornemens met ouders?

  Voor veel mensen is januari een maand vol goede voornemens. Dat wat we in de loop van het jaar wat hebben verwaarloosd, pakken we in het nieuwe jaar vol goede moed weer op. Zijn er spanningen geweest in de samenwerking met ouders, of was er te weinig interactie? Dan is dit wellicht hét moment [...]

Falen is een kans

  Deze week vond ik een quote van Amy Tan in mijn mailbox: "Falen is succes dat zich warmloopt." Ja, dat herken ik! En ik kom er ook mooie voorbeelden van tegen als coach van schoolleiders. We falen allemaal wel eens, en soms heeft dat pijnlijke consequenties. Maar ik vermoed dat de meest pijnlijke consequenties [...]

Kansengelijkheid realiseren met ouders

Ouderbetrokkenheid   Kansengelijkheid in het onderwijs krijgt terecht veel aandacht. Kinderen met een migratieachtergrond, wonend in achterstandswijken, blijken een verhoogd risico te lopen op het krijgen van een te laag schooladvies. Vlak voor de zomervakantie nam de Haagse gemeenteraad een motie aan van Groen Links, om onderadvisering in het onderwijs tegen te gaan. [...]

Door |september 19th, 2019|Blog|0 Reacties

Lachen om ouders?

  Cabaretier Pieter Derks heeft op het Verus event, eind mei in Bussum, ouders flink op de hak genomen: "De ware plaag die het onderwijs teistert zijn wij, de ouders!" Ik ben niet de enige die erg om zijn optreden heeft gelachen. Zo te horen sloeg het bij Verus ook goed aan. En een leerkracht [...]