Blog

Home/Blog

Natuurlijk gezag verwerven

  Hoe zit het met het gezag in het onderwijs? Op 2 maart j.l. wijdde het dagblad Trouw een artikel aan het toenemend gebrek aan hiërarchie en gezag in de samenleving, zoals geconstateerd wordt door Frank Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie. De samenleving 'ontvadert' volgens Koerselman. Hij constateert dat er onvoldoende sprake is van begrenzing en [...]

De pijn van anders zijn

  In het boek van Michelle Obama lees ik over de pijn van het anders zijn. Met maar weinig zwarte studenten op Princeton voelde het of ze een anomalie waren, als maanzaadjes in een kom rijst. Ze was natuurlijk een geluksvogel met ouders die haar hadden gestimuleerd verder te komen en die alles op alles [...]

Goede voornemens met ouders?

  Voor veel mensen is januari een maand vol goede voornemens. Dat wat we in de loop van het jaar wat hebben verwaarloosd, pakken we in het nieuwe jaar vol goede moed weer op. Zijn er spanningen geweest in de samenwerking met ouders, of was er te weinig interactie? Dan is dit wellicht hét moment [...]

Falen is een kans

  Deze week vond ik een quote van Amy Tan in mijn mailbox: "Falen is succes dat zich warmloopt." Ja, dat herken ik! En ik kom er ook mooie voorbeelden van tegen als coach van schoolleiders. We falen allemaal wel eens, en soms heeft dat pijnlijke consequenties. Maar ik vermoed dat de meest pijnlijke consequenties [...]

Kansengelijkheid realiseren met ouders

Ouderbetrokkenheid   Kansengelijkheid in het onderwijs krijgt terecht veel aandacht. Kinderen met een migratieachtergrond, wonend in achterstandswijken, blijken een verhoogd risico te lopen op het krijgen van een te laag schooladvies. Vlak voor de zomervakantie nam de Haagse gemeenteraad een motie aan van Groen Links, om onderadvisering in het onderwijs tegen te gaan. [...]

Door |september 19th, 2019|Blog|0 Reacties

Lachen om ouders?

  Cabaretier Pieter Derks heeft op het Verus event, eind mei in Bussum, ouders flink op de hak genomen: "De ware plaag die het onderwijs teistert zijn wij, de ouders!" Ik ben niet de enige die erg om zijn optreden heeft gelachen. Zo te horen sloeg het bij Verus ook goed aan. En een leerkracht [...]

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

    In oktober deed Alexandra mee aan een training voor schoolmaatjes: vrijwilligers die nieuwkomers helpen in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen. Als kinderfysiotherapeut had ze jarenlang gewerkt met kinderen met meervoudige problemen in verschillende ontwikkelingsgebieden. Ze kwam als schoolmaatje terecht in een gezin waarvan het oudste kind van zes [...]

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf!

Noha is geselecteerd voor de Havo/VWO-kopklas   Betty Overbeek is vrijwilliger bij het Schoolmaatjesproject in Den Haag, een pilot die door het schoolbestuur De Haagse Scholen en Stichting Kinderpostzegels mogelijk is gemaakt. Als schoolmaatje is Betty de verbindende schakel tussen de ouders van Noha, een Syrisch meisje van twaalf, en haar leerkracht op de Jan [...]

Een passende middelbare school kiezen

    Binnen projecten van Schoolmaatjes ONS fungeren vrijwilligers als bruggenbouwer tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. De vrijwilligers komen een jaar lang op wekelijkse basis bij de gezinnen thuis en nemen de ouders al doende mee in de Nederlandse cultuur, waarin ouderbetrokkenheid heel vanzelfsprekend is. Schoolmaatje Eugene vertelt over zijn ervaringen: "Ik kom sinds [...]

Samenwerken met anderstalige niet-westerse ouders

  Het is voor veel scholen een uitdaging om goed te communiceren en samen te werken met anderstalige ouders met een niet-westerse achtergrond. Te weinig contact tussen ouders en school, misverstanden in de communicatie, ervaren ongelijkwaardigheid, nauwelijks zichtbare betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind: het is zomaar een greep uit de vele [...]