Blog

Home/Blog

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

    In oktober deed Alexandra mee aan een training voor schoolmaatjes: vrijwilligers die nieuwkomers helpen in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen. Als kinderfysiotherapeut had ze jarenlang gewerkt met kinderen met meervoudige problemen in verschillende ontwikkelingsgebieden. Ze kwam als schoolmaatje terecht in een gezin waarvan het oudste kind van zes [...]

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf!

Noha is geselecteerd voor de Havo/VWO-kopklas   Betty Overbeek is vrijwilliger bij het Schoolmaatjesproject in Den Haag, een pilot die door het schoolbestuur De Haagse Scholen en Stichting Kinderpostzegels mogelijk is gemaakt. Als schoolmaatje is Betty de verbindende schakel tussen de ouders van Noha, een Syrisch meisje van twaalf, en haar leerkracht op de Jan [...]

Een passende middelbare school kiezen

    Binnen projecten van Schoolmaatjes ONS fungeren vrijwilligers als bruggenbouwer tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. De vrijwilligers komen een jaar lang op wekelijkse basis bij de gezinnen thuis en nemen de ouders al doende mee in de Nederlandse cultuur, waarin ouderbetrokkenheid heel vanzelfsprekend is. Schoolmaatje Eugene vertelt over zijn ervaringen: "Ik kom sinds [...]

Samenwerken met anderstalige niet-westerse ouders

  Het is voor veel scholen een uitdaging om goed te communiceren en samen te werken met anderstalige ouders met een niet-westerse achtergrond. Te weinig contact tussen ouders en school, misverstanden in de communicatie, ervaren ongelijkwaardigheid, nauwelijks zichtbare betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind: het is zomaar een greep uit de vele [...]

Leren van de Luizenmoeder

Of je nu een fan bent vande serie 'de Luizenmoeder' of niet, iedereen zal wel iets herkennen in de stereotypen die erin worden neergezet. De serie vergroot de tendensen in de samenleving uit. Onhebbelijke  eigenschappen worden zodanig overdreven, dat de schoolgemeenschap rond 'basisschool De Klimop' ontaardt in een grote klucht. Wie afgelopen zondag aan de [...]

Risico-angst bij school en ouders

Ongelukken met kinderen op school zijn nooit helemaal te voorkomen. Een gebroken vinger of pols, opgelopen tijdens de gymles; of een botbreuk of open wond door een ongeval op het schoolplein: dagelijks belanden in Nederland tientallen basisschoolkinderen op de afdeling Spoedeisende hulp van het ziekenhuis. En alsof dit niet al pijnlijk genoeg is, niet zelden [...]

Ouders willen gehoord worden

      Een schoolleider vertelde me dat ze in een bijeenkomst op school alle ouders de ruimte had gegeven om te vertellen hoe ieder stond in de discussie rond zwarte piet. Op hun school was dat een issue dat de gemoederen heftig in beroering had gebracht. Doordat iedereen er iets over mocht zeggen en [...]

Naar een veilige kwetsbare schoolcultuur

  Vorige week gaf ik een workshop over het omgaan met ouders, waarbij je kwetsbaarheid tot kracht wordt. Niet zo simpel natuurlijk, want kwetsbaarheid is vreselijk. Het gevoel dat ouders (of je schoolbestuur) negatief over je oordelen zonder de feitelijke situatie te kennen, of de schaamte dat het mis is gelopen met een leerling, of [...]

Hoe kan ik ouders overtuigen?

    Haar vraag leek zo logisch. De leerkracht wist vanuit haar deskundigheid heel goed wat het best voor haar leerlingen was, maar de ouders hadden nogal eens een andere mening. Ze waren het bijvoorbeeld niet eens met het schooladvies. Hoe kon ze die ouders ervan overtuigen dat ze gelijk had? Ik kwam met een [...]

Thuis profiteren van Rots en Water

In een serie blogs deelt Harriet Marseille van Ouderbetrokkenheid-PLUS ervaringen vanuit het schoolmaatjesproject ONS!. Deze keer over hoe ouders en dochter thuis dankzij het schoolmaatje profiteren van wat het meisje op school leert bij Rots en Water. Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) zijn vrijwilligers die wekelijks bij nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) thuiskomen en met hen meegaan naar [...]