Op dit moment zijn de volgende coördinatoren actief binnen het project Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School).
We verwachten op korte termijn in meer regio’s coördinatoren beschikbaar te zullen hebben.
Als u behoefte hebt aan een schoolmaatjesproject in uw regio, zoeken we daar naar een geschikte coördinator.

 

 

Karin Brogtrop

Mebuitenlandervaring in Afrika, Azië en het Midden Oosten en daarnaast jarenlange werkervaring met vluchtelinggezinnen in Nederland voel ik mij zeer betrokken bij project ONS! Begrip over en weer, interculturele contacten, samenwerking, vriendschap; de basis voor een respectvolle multiculturele maatschappij, daar ga ik voor!

Regio: Haaglanden
Contact: 061463348

 

Lamija Dzigal

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat er goed contact is tussen nieuwkomer-gezin en basisschool. In 2017 publiceerde ik een boek over mijn integratie, zie www.mijnintegratie.nl Mijn levenservaring en verbindende competenties wil ik inzetten om zo de ouderbetrokkenheid in mijn regio te stimuleren.

Regio: Noord-Brabant (Eindhoven)
Contact: 06-23786616

 

Arianne Heijdenrijk

Ik ben al vele jaren betrokken bij kinderen en jongeren en hun kansen in de samenleving. Bij kinderen met een beperking, bij jongeren die vanuit een andere achtergrond hun plek in Nederland zoeken. Voor mij is het belangrijk dat alle kinderen nu en in de toekomst mee kunnen doen.

Regio: Alkmaar
Contact: 06-16965878

 

Yteke Hoekstra

‘Een school realiseren waar nieuwkomerskinderen zich veilig voelen, waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen en weer kunnen groeien’, dat is mijn drijfveer. Jarenlange ervaring in het basisonderwijs en op een nieuwkomersschool zet ik in om de samenwerking tussen kind, ouders en school te concretiseren en te optimaliseren.

Regio: Sneek en omstreken
Contact: 06-36193999

 

Harriet Marseille

Met hart en ziel zet ik me in voor meer verbinding en inclusie in de maatschappij. Vaak is er nauwelijks contact tussen school en nieuwkomerouders. Vanuit mijn deskundigheid binnen Ouderbetrokkenheid-PLUS, en jarenlange ervaring met vluchtelingen, blijkt het mogelijk om zelfs in zeer moeilijke situaties contact en verbinding te realiseren.

Regio: Haaglanden
Contact: 06-38193775

 

Nolly van Ravesteijn

Als NT2 leerkracht ervaar ik, dat er onvoldoende contact is tussen ouders van nieuwkomers en school. Het opbouwen van een wederkerige relatie is van essentieel belang. Ouders zouden meer ondersteund kunnen worden om het contact met school laagdrempelig te maken. Verbinden is hierbij mijn sleutelwoord.

Regio: Zaltbommel / Bommelerwaard
Contact: 06-21591635

 

Gesineke Veerman

Wie wil het nou niet? Een ‘oom’ of ‘tante’ die naast de ouders staat en hun moeilijkheden kent, èn begrijpt wat de school nodig heeft. Dankzij mijn 20 jaar ervaring met vluchtelingen op professioneel en persoonlijk vlak maak ik dit graag voor veel meer gezinnen van nieuwkomers in Leiden mogelijk!

Regio: Leiden
Contact: 06-38066966

 

Lees hier meer informatie over Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers- School)