creeerkracht

 

De ideale situatie die scholen graag zouden zien op het gebied van ouderbetrokkenheid, is meestal niet de werkelijkheid waar ze mee te maken hebben. Ze willen samenwerking met ouders, maar ervaren tegenwerking. Ze willen kinderen die lekker in hun vel zitten op school, maar er wordt gepest. Ze willen enthousiaste leerkrachten in hun team, maar voelen onvrede. Ze willen een volle zaal op de informatieavond, maar driekwart van de ouders komt niet opdagen.

Eén van de manieren die veel wordt toegepast om verandering te realiseren in dergelijke situaties, is om nog harder te gaan werken en allerlei verbeterpunten toe te passen. Dat kan helpen. Maar soms werkt het niet, of het werkt zelfs contraproductief.
Hoe doen succesvolle schoolleiders dit? Zij werken ook hard, maar kunnen als het nodig is ook de touwtjes even laten vieren. Zij  gebruiken de kracht van hun gedachten als creëerkracht: hiermee geven zij vorm aan hun werkelijkheid. In feite doen we dat allemaal. Maar niet iedereen is in staat de kracht van zijn gedachten goed aan te wenden.

Creëerkracht begint met een wens, een verlangen. Met een visie waar je naartoe wilt. De realisatie ervan gebeurt niet op wilskracht. Een sterke drive is wel behulpzaam, maar teveel wilskracht werkt contraproductief. Daarmee verkramp je en schiet je door naar dwang en druk, wat je creëerkracht een negatieve richting geeft. Wie bedreven is in het benutten van creëerkracht, trekt flow op zijn pad. Het voelt als moeiteloosheid. Paulo Coelho formuleert het zo mooi in zijn boek ‘De Alchemist’: “Als je iets wilt, spant heel het universum samen om het te kunnen verwezenlijken.” Vaak komt er, wanneer je gefocust bent op je doel en je openstelt voor wat zich aandient, dan ook hulp uit onverwachte hoek.

Het kunnen loslaten van je vaste ideeën en contraproductieve gewoontes is een belangrijke kwaliteit bij creëerkracht. Bijt je dus niet vast in hard werken om bepaalde veranderingen als het ware af te dwingen. Dat heeft geen zin. Belemmer jezelf ook niet door te denken dat iets maar op één bepaalde manier gerealiseerd kan worden. Het ‘hoe’ is veel minder belangrijk dan het ‘wat’. Hoe je iets precies gaat realiseren, hoef je in feite niet te weten. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en als het ene spoor doodloopt, ontvouwt zich wel weer een ander spoor dat naar je doel leidt. Juist door niet door te draven, maar een pas op de plaats te maken en om je heen te kijken, sta je meer open voor betere routes, voor kansrijke opties.

Een schoolleider vertelde me dat ze met hartstocht en volop empathie had geïnvesteerd in het betrekken van ouders en in het hen verleiden om zich meer te laten zien op school. Maar het resultaat was dat ouders de tent haast hadden overgenomen. De schoolleider was zo blij geweest met de toegenomen betrokkenheid van ouders, dat ze er onvoldoende op alert was geweest dat ouders over grenzen heengingen. Wat moet je in zo’n situatie doen? Even stilstaan, je weer verbinden met je intentie en dan goed naar je intuïtie luisteren, kan helpen. De weg die tot een goed resultaat leidt, is soms niet de meest voor de hand liggende weg. Een pas op de plaats maken kan helpen om de juiste route te vinden.

Met een heldere focus en krachtige intentie, laat je je niet afleiden door tegenslag. Als de ene weg doodloopt, is er wel een andere mogelijkheid. Vertrouwen is hierbij een sleutelwoord. Je vertrouwt op jezelf en op een goede uitkomst. Met die houding lijk je haast magnetisch te worden voor succes. Soms lijkt het op toeval, en op geluk hebben, maar dat is het niet. Het geluk valt je echter wel toe.

Het is heerlijk om in een dergelijke flow te zitten en te merken hoe de samenwerking met ouders tot synergie leidt op school. Gelukkig is dit niet alleen weggelegd voor enkele natuurtalenten. Iedereen kan zich hierin bekwamen.

Wil je leren hoe je creëerkracht kunt inzetten om ouderbetrokkenheid op jouw school in flow te brengen? Dan ben je van harte welkom bij Ouderbetrokkenheid-PLUS. Wie het tien weken – individueel basistraject ´Persoonlijk Leiderschap in Ouderbetrokkenheid’ volgt, zal de kneepjes ervan in de vingers krijgen. Bel naar 06-38193775 of stuur een e-mail voor meer informatie en voor het maken van een afspraak.