Bloeiende samenwerking tussen school en ouders

Ouderbetrokkenheid-PLUS levert maatwerk

Specialisaties:
Persoonlijk Leiderschap in Ouderbetrokkenheid
Cultuursensitief samenwerken met anderstalige ouders

Voor iedere situatie, beschikbare tijd of budget zijn er aantrekkelijke mogelijkheden.

 

Het aanbod aan diensten

 

Boek
Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheidMet ambitie en lef naar een nieuwe regie
Dit boek toont de weg naar een nieuwe vorm van regie in ouderbetrokkenheid, waarbij gelijkwaardig en constructief tussen school en ouders wordt samengewerkt. Het boek geeft concrete aanwijzingen hoe je uit het slachtoffer-denken kunt blijven, en de professionele verantwoordelijkheid op kunt pakken. Hiertoe zijn zo’n 60 betrokkenen gesproken over thema’s als acceptatie, angst en vertrouwen, empathie, begrenzen, professionele distantie, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid, communicatie, loyaliteit, werkdruk, gelijkwaardigheid en regie. Het boek wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s  ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het boek onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s, via informeel leren. Het boek kost € 35,- hardcover, 212 blz.) en kan besteld worden bij Bazalt.
Voor meer informatie of voor een gesigneerd exemplaar kijk ook hier.

 

Cultuursensitief samenwerken met anderstalige ouders
Ouderbetrokkenheid-PLUS is gespecialiseerd in de communicatie en samenwerking met anderstalige ouders vanuit andere culturen (nieuwkomers, statushouders, vluchtelingen, asielzoekers, migranten).

Hoe kunnen scholen omgaan met ouders vanuit andere culturen, waar de samenwerking met school niet goed verloopt? Wat kunnen scholen doen om de samenwerking met deze ouders te versterken? Dit vraagt van scholen om:

  • het ontwikkelen van een cultuursensitieve houding;
  • een inspanning te leveren om ouders echt te begrijpen;
  • het aanpassen van de communicatie vanuit school om de ouders beter te bereiken;
  • ouders het zelfvertrouwen te geven dat zij iets kunnen doen om hun kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling.

Ouderbetrokkenheid-PLUS ondersteunt scholen hiermee door het verzorgen van workshops, training, intervisiebegeleiding en coachingtrajecten. Hierbij wordt gekozen voor een insteek vanuit persoonlijk leiderschap. De keuze voor specifieke activiteiten die je ontwikkelt om ouders meer te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kind is minder belangrijk dan de houding van waaruit je werkt.

Neem contact op voor meer informatie.

 

Schoolmaatjes ONS voor nieuwkomers
Ouderbetrokkenheid-PLUS realiseert projecten voor nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders). Binnen Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen ouders van nieuwkomerskinderen en school) komen vrijwilligers een jaar lang wekelijks bij nieuwkomers thuis. Zij ondersteunen de ouders om gelijkwaardig samen te werken met de school van hun kinderen. Hierdoor neemt het onderling begrip tussen school en nieuwkomers toe en krijgen de kinderen een beter toekomstperspectief. Voor scholen is het dé oplossing in het contact met nieuwkomerouders.  Wilt u ook met Schoolmaatjes ONS aan de gang? Wij komen graag samen met u de mogelijkheden verkennen, waarbij we ook zullen zoeken naar financieringsmogelijkheden.
Lees hier meer informatie

 

profielfoto onbekend

A.M. de Bondt, leerkracht basisonderwijs:
“In het kader van het bevorderen van ouderbetrokkenheid ben ik namens mijn team naar een interactieve middag over “begrenzen vanuit gelijkwaardigheid” van Harriet Marseille gegaan. Van tevoren hadden wij de mogelijkheid om het eerste hoofdstuk van haar pas uitgebrachte boek te lezen; “Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid”. Nu is dit boek niet alleen zeer zinvol voor schoolleiders, ik was na dit eerste hoofdstuk zo geboeid dat ik het door heb gegeven aan mijn collega’s. Harriet besprak op zeer duidelijke wijze wat belangrijke aspecten zijn bij begrenzen. Ze gaf tips waar veel mensen baat bij hebben. Ik gebruik ze niet alleen richting ouders maar ook naar collega’s of in andere dagelijkse situaties.”

 

Workshop, masterclass of training
Ouderbetrokkenheid-PLUS verzorgt training m.b.t. het versterken van ouderbetrokkenheid door persoonlijk leiderschap, voor groepen schoolleiders, ib’ers of leerkrachten, en ook voor schoolteams. Op bijeenkomsten die georganiseerd worden door schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeentes of anderen kan een workshop of masterclass worden verzorgd. Hierin kan een thema naar keuze aan bod komen. Lees hier meer informatie

Arno Steinhart b

Arno Steinhart, unitleider groep 5 t/m 8, basisschool Aurora Almere:
“Harriet heeft een leuke workshop gegeven, die inzicht gaf in de benodigde attitude van de schoolleiding, om tot een goede samenwerking met ouders te komen. Het werd duidelijk dat het toepassen van bepaalde standaard protocollen en manieren altijd tekort zal schieten. Er is inzicht nodig in de dynamiek die zich binnen de school afspeelt. De workshop kwam op mij heel prettig en respectvol over. Met name het gedachtegoed over angst vond ik interessant.”

De training ’Met Persoonlijk Leiderschap naar een Nieuwe Regie in Ouderbetrokkenheid’ wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s  ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s, via informeel leren.  Lees hier meer informatie

 

Teamtraining ‘Constructief samenwerken met ouders
Verloopt de samenwerking met ouders moeizaam? Zijn er spanningen tussen leerkrachten en ouders? Of tonen de ouders zich onvoldoende betrokken bij de schoolontwikkeling van hun kind? Met deze training maakt het team zich een nieuwe houding naar ouders toe eigen, en ontstaat een constructieve samenwerking. Niet door te proberen de ander te veranderen, maar door de eigen attitude te veranderen, zal de samenwerking met ouders weer soepel verlopen, en zal er wederzijdse empathie en respect ontstaan.

Lees hier meer informatie

 

In gesprek met ouders
Als vervolg op de teamtraining ‘Constructief samenwerken met ouders’ kan Ouderbetrokkenheid-PLUS assisteren bij het in gesprek gaan met ouders over de wederzijdse ervaringen en wensen. 

 

Betty Hoekstra

Betty Hoekstra, Adjunct-directeur Rosabasisschool Den Haag:
“Het traject dat ik met Harriet heb doorlopen, heeft mij geholpen om stil te staan bij de prioriteiten die er op dat moment waren. Inzicht in mijn ja en nee zeggen helpt mij nu, maar ook de komende tijd om te werken vanuit het volmondig ja zeggen. Ik hoop dit in mijn persoonlijk leiderschap mee te kunnen nemen. Zeker in het proces ouderbetrokkenheid zal dit een verrijking zijn. Harriet is daarin een rustige  en geloofwaardige begeleider gebleken.”

Tien weken- individueel basistraject
‘Persoonlijk Leiderschap in ouderbetrokkenheid

OOK ONLINE MOGELIJK
Hebt u uitdagingen rond ouderbetrokkenheid op school? Wilt u zelf weer aan het roer staan? Wilt u ontdekken hoe uw visie en passie u kunnen helpen en met welke houding u een ommekeer kunt bewerkstelligen bij uw team en bij de ouders? Met dit individuele traject krijgt u het onderwerp ouderbetrokkenheid weer op de rails en gaat u met meer plezier naar uw werk. Ouders en leerkrachten hebben weer vertrouwen in elkaar. In plaats van trekken en duwen om dingen voor elkaar te krijgen, verloopt ouderbetrokkenheid voortaan in een relatief moeiteloze flow. Deze dienst wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het traject ’Persoonlijk leiderschap in ouderbetrokkenheid’ onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s,  via informeel leren.
Lees hier meer informatie

 

profielfoto onbekend
C.G., schoolleider basisschool Amsterdam:
“Met de meeste ouders op school liep het contact prima, maar er waren wat incidenten geweest waardoor ik het gevoel had dat we in een spiraal naar beneden waren beland. Ouder als partner i.p.v. ouder als de ander? Zo voelde het echt niet altijd…. Om behoorlijk machteloos van te worden. Dankzij de positieve, spiegelende, begeleiding van Harriet, ontdekte ik verrassende perspectieven. Ik zag hoe ik bij voorbaat al veel te veel had ingekleurd. In de loop van het persoonlijk leiderschaps-traject kreeg ik mijn vertrouwen in mezelf terug en daarmee ook het vertrouwen in de ouders. Ik ga nu veel opener de communicatie in en ik krijg als feedback van veel ouders dat ze de sfeer op school heel prettig vinden. Ze voelen zich gezien. Ik ga weer met plezier naar school en ik krijg zelfs energie van een werkdag. Ik ben blij dat ik met Harriet in contact kwam en heb meegedaan aan dit begeleidings-traject. Een aanrader: ik zie weer dat ikzelf degene ben die het initiatief moet nemen. Daardoor kon ik de stappen zetten waardoor de samenwerking met ouders weer in een spiraal omhoog is gekomen.”

 

Harriet als spreker
Zoekt u voor een studiedag, directeurenoverleg, (netwerk)bijeenkomst of een evenement een gastspreker? Harriet Marseille geeft inspirerende presentaties en interactieve workshops over ouderbetrokkenheid en over het communiceren en samenwerken met anderstaligen en nieuwkomers.

Lees hier meer informatie

 

Intervisie
OOK ONLINE MOGELIJK
Inspiratie opdoen door te leren kijken via de bril van een collega? Kennis en ervaring met elkaar delen en met elkaars uitdagingen meedenken? Vanuit Ouderbetrokkenheid-PLUS begeleidt Harriet Marseille als facilitator intervisie sessies rond de samenwerking met ouders, voor groepen van 4 tot 8 deelnemers. Dit kunnen schoolleiders zijn, ib’ers of leerkrachten. In een intervisiegroep leren de deelnemers hoe ze in alle veiligheid en kwetsbaarheid hun uitdagingen met elkaar kunnen delen, waarbij iedereen verder komt. Als facilitator kom ik een aantal keer langs om het proces te begeleiden en help ik de groep om daarna zelfstandig te kunnen functioneren. De aanpak is simpel en doeltreffend. Neem contact op met Ouderbetrokkenheid-PLUS om te overleggen over de mogelijkheden, of lees HIER meer over hoe het werkt. 

 

 

 

U kunt zich per e-mail aanmelden voor een van bovenstaande diensten.

Wilt u meer informatie over bovenstaande mogelijkheden of wilt u bespreken welk traject voor u het beste is?

Maak dan per e-mail een afspraak voor een gratis en geheel vrijblijvende kennismakingssessie van een kwartier tot half uur (telefonisch of via skype).

 

AANDACHT GEVRAAGD

Als u geen antwoord van mij ontvangt op uw e-mail, wilt u me dan bellen of uw spam-box checken?