Gesprekken met ouders zijn belangrijk. Om met ouders samen te werken rond de ontwikkeling van hun kind, zullen we met hen moeten communiceren. Hieronder stel ik drie gewetensvragen over oudergesprekken.

 

Welk deel van de tijd heb je naar de ouders geluisterd?

Contact met ouders begint met aandacht. Heb je met aandacht naar de ouders geluisterd? Of het nu gaat om een startgesprek, een huisbezoek, een rapportgesprek of een gesprek m.b.t. zorgen over het kind, in alle gevallen is het interessant om te kijken hoe lang jij zelf aan het woord bent geweest, en in hoeverre er ruimte was voor de ouders. Welk deel van de tijd heb je met volle aandacht naar hen geluisterd? Was het meer of minder dan 50%?

 

Wat voor vragen heb je gesteld?

In hoeverre heb je vragen gesteld die erop gericht waren de ouders beter te leren kennen en begrijpen? Waren je vragen open en uitnodigend, of waren ze sturend en slechts bedoeld om je eigen punt kracht bij te zetten? Heb je de ouders actief uitgenodigd om hun visie te geven? Of heb je vooral je eigen visie naar de ouders toe gezonden, om te eindigen met: “Hebt u hier nog vragen over?”

 

Heb je proactief of reactief gehandeld?

Misschien waren de ouders boos of teleurgesteld, en heb je je in de verdediging laten drukken. Of waren ze onzeker en timide, en heb je de leiding nog wat steviger in handen genomen. Of gedroegen ze zich uit de hoogte en heb je je laten intimideren. In hoeverre is het je gelukt uit het automatisme van “actie = reactie” te blijven en heb je autonoom en proactief keuzes kunnen maken, van waaruit een  goed en evenwichtig gesprek mogelijk werd?

 

Vraag feedback!

Bovenstaande drie vragen kunnen je relevante informatie verschaffen om te beoordelen in hoeverre een bepaald gesprek constructief en gelijkwaardig verlopen is. Het is echter niet gemakkelijk om zelf  de kwaliteit van je oudergesprekken te beoordelen. Durf je er feedback over te vragen aan collega’s die jou wel eens meemaken in een gesprek met ouders, of aan de ouders zelf? Het voelt misschien als kwetsbaar, maar wie de moed heeft om iemand anders om feedback te vragen, wordt er juist vaak om gewaardeerd. En als je vervolgens iets doet met wat je te horen krijgt, helpt het je ook om een beter contact met ouders op te bouwen en oudergesprekken met meer zelfvertrouwen tegemoet te treden.