Gratis intervisie-bijeenkomst over PROFESSIONELE NABIJHEID in ouderbetrokkenheid

woensdag 23 juni 2021

15.00 tot 16.00 uur via zoom

 

Wanneer we de focus durven verleggen van professionele distantie naar meer verbinding met ouders, kunnen we een groot verschil betekenen. Professionele nabijheid leidt tot een betere samenwerking met ouders, zeker bij ouders die een grote afstand tot school ervaren, zoals bij mensen met een migrantieachtergrond bijvoorbeeld vaak het geval is. Maar het is niet gemakkelijk, want de valkuilen van een doorgeschoten emotionele betrokkenheid liggen op de loer, en dan is de nabijheid niet meer professioneel. Welke uitdagingen kom jij tegen in de samenwerking met ouders? En wat heb jij nodig om te groeien naar meer professionele nabijheid? Daarover gaat deze intervisiebijeenkomst. 
Zie voor meer achtergrondinformatie over professionele nabijheid mijn blog ‘Professionele nabijheid voor meer ouderbetrokkenheid’

De eerste acht personen die zich per e-mail  aanmelden zijn van harte welkom.