Ouderbetrokkenheid-PLUS is gespecialiseerd in:

  • Gelijkwaardig samenwerken met ouders op basis van Persoonlijk Leiderschap
  • Communicatie en samenwerking met anderstalige niet-westerse ouders
  • Inzet van schoolmaatjes bij nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond

 

Schoolmaatjes voor nieuwkomers

 

Nieuwkomers en ouderbetrokkenheid: het is misschien geen vanzelfsprekende combinatie. In niet-westerse culturen zijn ouders het meestal niet gewend om gelijkwaardig met school op te trekken om hun kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Maar voor de kinderen, hun ouders en de school is het van groot belang dat de communicatie verbetert en er een goede samenwerking ontstaat.

Schoolmaatjes zijn vrijwilligers die de communicatie en samenwerking tussen school en nieuwkomerouders helpen versterken. Omdat ze bij de nieuwkomers thuiskomen en hun situatie beter begrijpen, zijn zij in staat als verbindende schakel te fungeren. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het kleiner maken van diverse barrières. In veel gevallen maken zij de inzet van een tolk overbodig. Ook de sociale barrière en cultuurbarrière worden dankzij de schoolmaatjes verkleind. Bovendien kunnen zij een rol spelen in het verminderen van trauma-problematiek.

Door Ouderbetrokkenheid-PLUS is in 2017 het initiatief genomen tot het eerste schoolmaatjesproject in Nederland. Dit project vond plaats in Leidschendam-Voorburg, in opdracht van de gemeente. 

Ondertussen is het concept samen met Actief Ouderschap uitgewerkt tot een landelijk programma:  Schoolmaatjes ONS – bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. Hiermee vinden nu in diverse gemeenten schoolmaatjesprojecten plaats. Ouderbetrokkenheid-PLUS draagt expertise over aan de lokale coördinatoren en voert van een aantal projecten ook het programmabeheer. Er wordt naar gestreefd schoolmaatjesprojecten in te bedden in lokale structuren. (Vrijwilligers)organisaties die hier interesse in hebben kunnen zich aanmelden. Vanuit Schoolmaatjes ONS wordt dan ook hulp geboden bij het rondkrijgen van de financiering.  

Lees meer over Schoolmaatjes ONS op onze website: www.schoolmaatjesONS.nl

 

Heeft u interesse om met een project Schoolmaatjes ONS de samenwerking met nieuwkomerouders te verbeteren? Schakel dan de hulp in van Ouderbetrokkenheid-PLUS.

 

 

Vrijwilligers gezocht

Onze vrijwilligersvacatures zijn te vinden op de website van Schoolmaatjes ONS

 

Vrijwilligers en coördinatoren houden zich aan de Gedragscode Schoolmaatjes ONS

Lees hier ons Aanstellingbeleid voor vrijwilligers bij Schoolmaatjes ONS

 

 

Ervaringen

In een serie blogs staan ervaringen die zijn opgedaan binnen de diverse schoolmaatjesprojecten weergegeven:

Ambitie helpt 

Een wereld van verschil

Diploma

Thuis profiteren van Rots en Water

Een passende middelbare school kiezen

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

 

Alle projecten tot nu toe hebben zeer positieve resultaten opgeleverd. Niet alleen is de communicatie tussen scholen en ouders sterk verbeterd, de ouders zijn zich ook meer gelijkwaardig gaan opstellen naar school toe en de ontwikkeling van de kinderen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) is sterk vooruit gegaan.
L
ees hier het verslag van de Schoolmaatjes-pilot in Leidschendam-Voorburg (juni 2018)

 

 

 

 


Mariam:
Mijn moeder kan me niet helpen met huiswerk. Maar omdat ze door de hulp van het schoolmaatje veel beter begrijpt wat we op school doen, en me er thuis ook naar vraagt, kan ik nu veel beter leren. Ik vind het fijn dat ze trots op me is.


Erik Freeke (leerkracht schakelklas Driemaster Voorburg):
Het schoolmaatjesproject heeft veel goeds gebracht. Het contact met de ouders is er zoveel beter door geworden, daar werd ik heel vrolijk van. De vraag vanuit thuis is nu veel duidelijker. Ik sta graag naast de ouders en niet boven hen. Ik zie nu dat zij hun rol ook gemakkelijker kunnen nemen.

Schoolmaatjes ONS in het nieuws

In het magazine Naar School! van VOS/ABB is in het zomernummer van 2018 het artikel Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen verschenen.
In dit nummer wordt in de column van de hoofdredacteur ook ingegaan op Schoolmaatjes ONS. Klik hier om deze column van Lucy Beker te lezen.

Beide artikelen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit Naar School! 2018-14.

Meer weten? Interesse om zelf een schoolmaatje ONS te worden, of coördinator? Of interesse in een Schoolmaatjes ONS-project in uw gemeente? Neem dan per e-mail of telefonisch (06-38193775) contact op