Ouderbetrokkenheid-PLUS is gespecialiseerd in:

  • Gelijkwaardig samenwerken met ouders op basis van Persoonlijk Leiderschap
  • Communicatie en samenwerking met anderstaligen
  • Inzet van schoolmaatjes bij nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders, asielzoekers)

 

 

Vanuit Ouderbetrokkenheid-PLUS is Harriet Marseille de landelijke coördinator van het programma

Schoolmaatjes ONS 

– bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School – 

 

Wij zetten ons in voor de communicatie en samenwerking tussen scholen en nieuwkomers. In het programma Schoolmaatjes ONS fungeren vrijwilligers als bruggenbouwer tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. Ouderbetrokkenheid-PLUS voert samen met Actief Ouderschap de landelijke coördinatie en het programmabeheer uit.

Lees meer over Schoolmaatjes ONS op onze nieuwe website: www.schoolmaatjesONS.nl

Nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) en ouderbetrokkenheid: het is misschien geen vanzelfsprekende combinatie. In niet-westerse culturen zijn ouders het meestal niet gewend om gelijkwaardig met school op te trekken om hun kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Maar voor de kinderen, hun ouders en de school is het van groot belang dat de communicatie verbetert en er een goede samenwerking ontstaat.

Schoolmaatjes kunnen helpen de communicatie en samenwerking tussen school en nieuwkomerouders te versterken. Omdat ze bij de nieuwkomers thuiskomen en hun situatie beter begrijpen, zijn zij in staat als verbindende schakel te fungeren. De vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het kleiner maken van diverse barrières. In veel gevallen maken zij de inzet van een tolk overbodig. Ook de sociale barrière en cultuurbarrière worden dankzij de schoolmaatjes verkleind. Bovendien kunnen zij een rol spelen in het verminderen van trauma-problematiek.

Het programma Schoolmaatjes ONS is een samenwerking tussen Actief Ouderschap en Ouderbetrokkenheid-PLUS. Het programma wordt o.a. ondersteund door Ouders en Onderwijs.

De voorbereidingen voor een lokaal project zullen worden geïnitieerd, zodra zich iemand meldt met interesse. Dit kan bijvoorbeeld een potentiële coördinator zijn (een zzp-er die voor dit werk betaald krijgt), een school, schoolbestuur, samenwerkingsverband of gemeente. Wij kunnen helpen de financiering rond te krijgen. 

Lees hier onze gedragscode.

Heeft u interesse om met een project Schoolmaatjes ONS de samenwerking met nieuwkomerouders te verbeteren? Schakel dan de hulp in van Ouderbetrokkenheid-PLUS.

Ervaringen

Van juli 2017 t/m juni 2018 is door Ouderbetrokkenheid-PLUS een pilot begeleid waarbij tien nieuwkomergezinnen in Leidschendam-Voorburg hulp hebben gekregen in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen.
In een serie blogs staan ervaringen die zijn opgedaan binnen het schoolmaatjesproject weergegeven:

Ambitie helpt 
Een wereld van verschil
Diploma
Thuis profiteren van Rots en Water.

In juni 2018 is deze eerste pilot geëvalueerd. Het resultaat was boven verwachting. Niet alleen is de communicatie tussen scholen en ouders sterk verbeterd, de ouders zijn zich ook meer gelijkwaardig gaan opstellen naar school toe en de kinderen zijn beter gaan leren dankzij de inzet van de schoolmaatjes.
L
ees hier het verslag van de Schoolmaatjes-pilot in Leidschendam-Voorburg (juni 2018)


Mariam:
Mijn moeder kan me niet helpen met huiswerk. Maar omdat ze door de hulp van het schoolmaatje veel beter begrijpt wat we op school doen, en me er thuis ook naar vraagt, kan ik nu veel beter leren. Ik vind het fijn dat ze trots op me is.


Erik Freeke (leerkracht schakelklas Driemaster Voorburg):
Het schoolmaatjesproject heeft veel goeds gebracht. Het contact met de ouders is er zoveel beter door geworden, daar werd ik heel vrolijk van. De vraag vanuit thuis is nu veel duidelijker. Ik sta graag naast de ouders en niet boven hen. Ik zie nu dat zij hun rol ook gemakkelijker kunnen nemen.

Schoolmaatjes ONS in het nieuws

In het magazine Naar School! van VOS/ABB is in het zomernummer van 2018 het artikel Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen verschenen.
In dit nummer wordt in de column van de hoofdredacteur ook ingegaan op Schoolmaatjes ONS. Klik hier om deze column van Lucy Beker te lezen.

Beide artikelen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit Naar School! 2018-14.

Meer weten? Interesse om zelf een schoolmaatje ONS te worden, of coördinator? Of interesse in een Schoolmaatjes ONS-project in uw gemeente? Neem dan per e-mail of telefonisch (06-38193775) contact op