Ouderbetrokkenheid-PLUS is gespecialiseerd in:

  • Gelijkwaardig samenwerken met ouders op basis van Persoonlijk Leiderschap
  • Communicatie en samenwerking met anderstalige ouders vanuit andere culturen
  • Inzet van schoolmaatjes bij nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond

 

Ondersteuning voor scholen

Hoe kunnen scholen omgaan met ouders vanuit andere culturen, waar de samenwerking met school niet goed verloopt? Wat kunnen scholen doen om de samenwerking met deze ouders te versterken? Dit vraagt van scholen om:

  • het ontwikkelen van een cultuursensitieve houding;
  • een inspanning te leveren om ouders echt te begrijpen;
  • het aanpassen van de communicatie vanuit school om de ouders beter te bereiken;
  • ouders het zelfvertrouwen te geven dat zij iets kunnen doen om hun kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling.

Ouderbetrokkenheid-PLUS ondersteunt scholen hiermee door het verzorgen van workshops, training, intervisiebegeleiding en coachingtrajecten. Hierbij wordt gekozen voor een insteek vanuit persoonlijk leiderschap. De keuze voor specifieke activiteiten die je ontwikkelt om ouders meer te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kind is minder belangrijk dan de houding van waaruit je werkt.

 

Schoolmaatjes voor nieuwkomers

Schoolmaatjes zijn vrijwilligers die de communicatie en samenwerking tussen school en nieuwkomerouders helpen versterken. Omdat ze bij de nieuwkomers thuiskomen en hun situatie beter begrijpen, zijn zij in staat als verbindende schakel te fungeren tussen ouders en school. Door Ouderbetrokkenheid-PLUS is in 2017 het initiatief genomen tot het eerste schoolmaatjesproject in Nederland. Dit project vond plaats in Leidschendam-Voorburg, in opdracht van de gemeente. In 2023 is Schoolmaatjes ONS een landelijke stichting geworden, opgericht door Harriet Marseille vanuit Lelievita/ Ouderbetrokkenheid-PLUS en Fouke Jansen vanuit Taal en Educatie. Zij dragen expertise over aan de lokale coördinatoren van schoolmaatjestrajecten.

Lees meer over Schoolmaatjes ONS op onze website: www.schoolmaatjesONS.nl

Heeft u interesse om met een project Schoolmaatjes ONS de samenwerking met nieuwkomerouders te verbeteren? Schakel dan de hulp in van Ouderbetrokkenheid-PLUS.

 

Ervaringen

In een serie blogs staan ervaringen die zijn opgedaan binnen de diverse schoolmaatjesprojecten weergegeven:

Ambitie helpt 

Een wereld van verschil

Diploma

Thuis profiteren van Rots en Water

Een passende middelbare school kiezen

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

 


Mariam:
Mijn moeder kan me niet helpen met huiswerk. Maar omdat ze door de hulp van het schoolmaatje veel beter begrijpt wat we op school doen, en me er thuis ook naar vraagt, kan ik nu veel beter leren. Ik vind het fijn dat ze trots op me is.


Erik Freeke (leerkracht schakelklas Driemaster Voorburg):
Het schoolmaatjesproject heeft veel goeds gebracht. Het contact met de ouders is er zoveel beter door geworden, daar werd ik heel vrolijk van. De vraag vanuit thuis is nu veel duidelijker. Ik sta graag naast de ouders en niet boven hen. Ik zie nu dat zij hun rol ook gemakkelijker kunnen nemen.

Schoolmaatjes ONS in het nieuws

In het magazine Naar School! van VOS/ABB is in het zomernummer van 2018 het artikel Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen verschenen.
In dit nummer wordt in de column van de hoofdredacteur ook ingegaan op Schoolmaatjes ONS. Klik hier om deze column van Lucy Beker te lezen.

Beide artikelen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit Naar School! 2018-14.

 

Meer weten? Interesse om zelf een schoolmaatje ONS te worden, of coördinator? Of interesse in een Schoolmaatjes ONS-project in uw gemeente? Neem dan per e-mail of telefonisch (06-38193775) contact op