Schoolmaatjes ouderbetrokkenheid voor nieuwkomers /

ONS! (ouders- nieuwkomers – school)

 

Nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) en ouderbetrokkenheid: het is misschien geen vanzelfsprekende combinatie. In niet-westerse culturen zijn ouders het meestal niet gewend om gelijkwaardig met school op te trekken om hun kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Maar voor de kinderen, hun ouders en de school is het van groot belang dat de communicatie verbetert en er een goede samenwerking ontstaat.

Schoolmaatjes ouderbetrokkenheid kunnen helpen de samenwerking tussen school en nieuwkomers-ouders te versterken. Omdat ze bij de nieuwkomers thuiskomen en hun situatie beter begrijpen, zijn zij in staat als verbindende schakel te fungeren.

Schoolmaatjes ouderbetrokkenheid spelen een belangrijke rol in het kleiner maken van diverse barrières. In veel gevallen maken zij de inzet van een tolk overbodig. Ook de sociale barrière en cultuurbarrière worden dankzij de schoolmaatjes verkleind. Bovendien kunnen zij een rol spelen in het verminderen van trauma-problematiek. Klik op deze pagina voor meer informatie over het verkleinen van de diverse barrières.

 

Vrijwilligers gezocht in Den Haag en Leidschendam-Voorburg

Hebt u de mogelijkheid om een gezin op weg te helpen? Met een paar uur per week (na schooltijd) maakt u het verschil voor de kinderen en hun ouders. Het levert warme contacten en veel voldoening op, en daarnaast krijgt u training en intervisiebegeleiding. Het betreft een leuke, leerzame en in de tijd begrensde vrijwilligersklus, met een grote maatschappelijke impact.

We kunnen per direct nog nieuwe vrijwilligers gebruiken:

In Den Haag is in juni een project van start gegaan in de Schilderswijk en Transvaal, met subsidie van Stichting Kinderpostzegels en het schoolbestuur De Haagse Scholen. 
We kunnen per direct nog nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Aanmelding bij Elly Wardenaar: elly.wardenaar@kpnmail.nl
Op woensdag 29 augustus van 20.00 tot 22.00 uur is er een informatieavond voor nieuwe vrijwilligers in de Amandelstraat 112 in Den Haag.

In Leidschendam-Voorburg is net een project afgerond. In opdracht van de gemeente zijn tein vrijwilligers een jaar lang wekelijks bij een nieuwkomersgezin thuisgekomen. De resultaten zullen hier binnenkort worden gepresenteerd. Een tweede project, dat na de zomervakantie van start kan gaan, is in voorbereiding. Er is dus weer plek voor nieuwe vrijwilligers.
Aanmelding bij Karin Brogtrop: karinbrogtrop@actiefouderschap.nl of 06-14633489.
Op de dinsdagavonden 4 en 11 september vindt de voorbereidende training plaats.

 

Landelijk programma ONS!

Op dit moment is er belangstelling om vergelijkbare projecten elders in het land mogelijk te maken. Een landelijke denktank heeft de voorbereidingen hiervoor getroffen. De naam van het landelijke programma is ONS! Hiermee wordt gedoeld op Ouders-Nieuwkomers-School en wordt ook gedoeld op de kracht van het samen optrekken en op de warme onderlinge betrokkenheid. ONS! wordt ondergebracht bij Actief Ouderschap en wordt o.a. ondersteund door Ouders en Onderwijs. De vrijwilligers binnen ONS! heten bruggenbouwers. De voorbereidingen voor een lokaal project zullen worden geïnitieerd, zodra zich iemand meldt met interesse. Dit kan bijvoorbeeld een potentiële coördinator zijn (een zzp-er die voor dit werk betaald krijgt), een school, schoolbestuur, samenwerkingsverband of gemeente. Wij kunnen helpen de financiering rond te krijgen.

Lees hier meer over de aanpak.

Lees hier onze gedragscode.

Heeft u interesse om met een ONS!-project de samenwerking met nieuwkomerouders te verbeteren? Schakel dan de hulp in van Ouderbetrokkenheid-PLUS

 

Ervaringen

Van juli 2017 t/m juni 2018 hebben tien gezinnen in Leidschendam-Voorburg de hulp gekregen in de samenwerking met de school van hun kinderen.
In een serie blogs staan ervaringen die zijn opgedaan binnen het schoolmaatjesproject weergegeven.

De eerste blog in deze serie is Ambitie helpt, de tweede Een wereld van verschil, de derde Diploma en de vierde Thuis profiteren van Rots en Water.

Inmiddels is deze eerste pilot geëvalueerd. Het resultaat is boven verwachting. Niet alleen is de communicatie tussen scholen en ouders sterk verbeterd, de ouders zijn zich ook meer gelijkwaardig gaan opstellen naar school toe en de kinderen zijn beter gaan leren dankzij de inzet van de schoolmaatjes.
Lees hier het verslag van de Schoolmaatjes-pilot in Leidschendam-Voorburg (juni 2018)

 

ONS! in het nieuws

In het magazine Naar School! van VOS/ABB is in het zomernummer van 2018 het artikel Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen verschenen.
In dit nummer wordt in de column van de hoofdredacteur ook ingegaan op ONS! Klik hier om deze column van Lucy Beker te lezen.

Beide artikelen zijn met toestemming van de redactie overgenomen uit Naar School! 2018-14.

 

 

 

Meer weten, interesse om zelf een ONS!-bruggenbouwer of -coördinator te worden of interesse om een ONS!-project te starten? Neem dan telefonisch contact op met Harriet Marseille (070-3276697 / 06-38193775) of per e-mail