plezier

 

 

Mensen vragen mij wel eens naar mijn ‘waarom’. Waarom ik doe, wat ik doe. Waarom ik er in 2014 voor gekozen heb schoolleiders te helpen de samenwerking met ouders te verbeteren. Ik kies mijn hele leven al voor werk dat ertoe doet; dat iets wezenlijks toevoegt aan onze samenleving. Verbinding is wat me drijft. En in het onderwijs zag ik dat er iets miste in de verbinding tussen scholen en ouders. Vaak loopt de samenwerking met ouders erg moeizaam en krijgen schoolleiders het niet voor elkaar daar een wezenlijke verandering in te bewerkstelligen. Omdat ik zag hoe onderwijsprofessionals en kinderen daardoor niet meer met plezier naar school gingen, besloot ik hier een verschil te willen maken.

Met hoeveel plezier ga jij ’s ochtends naar school? Zie je uit naar de nieuwe dag? Heb je vertrouwen in je team en in de ouders, die samenwerken voor het beste onderwijs voor de kinderen? Vertrouw je op een goede uitkomst van de gesprekken die je gaat voeren? Geniet je van vrolijke kindergeluiden op het schoolplein? Voeg je met jouw werk voldoende waarde toe aan het leven van anderen? Ben je trots op de resultaten die je met je school hebt geboekt?

Ik realiseer me hoezeer de problemen die soms spelen tussen scholen en ouders het werkplezier van de schoolleider en het team kunnen schaden. Wanneer de hulp van Ouderbetrokkenheid-PLUS wordt ingeroepen zijn er signalen dat het werkplezier aan het afnemen is. Of het is al tot onder het nulpunt gezakt. Wanneer ouders en school niet prettig samenwerken, zijn er alleen maar verliezers. Vooral de kinderen zijn er de dupe van. Zij krijgen niet het optimale onderwijs dat ze verdienen. De spanning die er heerst kunnen ze wel voelen, maar vaak niet goed duiden. Het maakt ze onzeker. De ouders staan misschien roddelend of klagend op het schoolplein, of dreigend in de klas, of ze laten zich helemaal niet meer zien. Leraren voelen zich angstig en onzeker, raken geïrriteerd of krijgen een burn-out. En de schoolleider, die de verantwoordelijkheid draagt voor het goed reilen en zeilen van de school, ziet lang niet altijd een oplossing voor slepende problemen in de samenwerking met ouders.

Gelukkig kan ik vanuit Ouderbetrokkenheid-PLUS altijd nieuwe perspectieven ontdekken en geen situatie is zo hopeloos dat er geen doorbraken te bereiken zouden zijn. Vandaar die PLUS in mijn bedrijfsnaam. Daarmee bied ik net iets extra’s, en ook net iets anders dan de gangbare aanpak die meer op standaard methoden en technieken is gebaseerd, die al gauw worden ervaren als trucjes. Als coach help ik schoolleiders met mijn PLUS-factor om het gevoel van machteloosheid te doorbreken en de regie weer in handen te nemen. Mijn aanpak is gebaseerd op persoonlijk leiderschap. Het vraagt om de bereidheid een knop om te draaien, en om anders te durven kijken. Soms is daar een liefdevolle schop onder de kont voor nodig.

Zodra de doorbraak is bereikt en de samenwerking tussen school en ouders goed verloopt, zullen zowel de schoolleider als het team als de kinderen weer met plezier naar school gaan. Er zijn geen verliezers meer, alleen maar winnaars. En vergeet niet wat je dan als school voor waarde kunt toevoegen aan het leven van de kinderen; degenen voor wie je het allemaal doet.

Wil je verkennen wat er in jouw situatie mogelijk te verbeteren valt? Neem dan contact met me op via de e-mail (harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl) of telefonisch (070-3276697 / 06-38193775) om een afspraak te maken voor een kort kosteloos kennismakingsgesprek.