Intervisie brengt meer kleur in je werk!

 

 

Wil je leren van elkaars uitdagingen op het gebied van ouderbetrokkenheid, en professionaliseren door middel van intervisie?

Ouderbetrokkenheid-PLUS biedt intervisie als train-de-trainer-programma aan, waarmee een groep na drie keer onder begeleiding zelfsturend verder kan. Aanmelden is mogelijk voor onderwijsprofessionals uit verschillende organisaties. De groepen worden samengesteld op basis van vergelijkbare functies van de deelnemers of van vergelijkbare thema’s die spelen. Denk aan het communiceren en samenwerken met ouders uit niet-westerse culturen of het samenwerken met veeleisende ouders.

 

Nieuwe intervisiegroep ‘Interculturele samenwerking met ouders’ van start in maart 2021

In maart 2020 gaat een online  intervisiegroepje van start over interculturele samenwerking met ouders.

Ouderbetrokkenheid gaat over gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders, om de kinderen te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Interculturele communicatie en samenwerking plaatst ons soms voor lastige dilemma’s. Hoe ga je om met ouders die vanuit hun cultuur minder gewend zijn afspraken te maken en om afspraken strikt na te komen? Of om individuele verantwoordelijkheid te dragen? En hoe ga je om met ouders die andere opvoednormen hanteren dan jij? Of die voor jouw gevoel niet helemaal eerlijk zijn? Wat doe je als een ja geen echt ja is? Of een nee geen echt nee? En hoe laat je de samenwerking gelijkwaardig worden, als de ouders zich niet gelijkwaardig opstellen?

In deze intervisiebijeenkomsten kijken we met elkaar mee naar de uitdagingen waar ieder tegenaanloopt in de interculturele samenwerking met ouders. En omdat we allemaal met een andere bril naar een situatie kijken, kunnen we elkaar nieuwe perspectieven bieden om oplossingen te vinden voor onze uitdagingen.

Na drie bijeenkomsten van anderhalf uur onder begeleiding van Ouderbetrokkenheid-PLUS kun je als groep desgewenst zelfstandig verdergaan. Het betreft een train-de-trainer-programma, waarbij de groep een uitgebreide instructie meekrijgt om de begeleiding voortaan zelf vorm te kunnen geven.

De eerste drie bijeenkomsten zullen eens per maand worden gepland op een dag en tijdstip dat voor iedereen in de groep haalbaar is. De groep zal bestaan uit ongeveer 5 deelnemers (minimaal 3 en maximaal 8).

Interesse om hieraan mee te doen? Of wil je deelnemen aan een algemene intervisiegroep? Neem dan contact op via harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl.

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Intervisie biedt een gestructureerde aanpak, waarbij de deelnemers veel van elkaar kunnen leren en stappen durven zetten, die ze misschien nooit voor mogelijk hadden gehouden. Als begeleider van intervisiebijeenkomsten maak ik prachtige, intense sessies mee, waarin vaak al in een uur tijd heel veel boven water komt en nieuwe inspiratie ontstaat. De deelnemers ondersteunen elkaar om de uitdagingen die ze in hun werk tegenkomen aan te gaan. Wat me telkens weer raakt, is hoe diepgaand professionalisering met intervisie verloopt, dankzij een goed gestructureerd proces.

Samen praten over uitdagingen is natuurlijk altijd behulpzaam. Maar intervisie is geen theekransje.  De heldere structuur maakt het mogelijk om in korte tijd veel ervaring van de deelnemers boven tafel te krijgen. Zowel ervaring in het feitelijke werk, als ook algemeen inzicht in processen en sociale interacties. De rol van de begeleider is vooral om het proces goed te laten verlopen. De deelnemers leren van de visie en ervaringen van groepsgenoten, die in dit proces naar boven komen.

Als begeleider leid ik de groep door de verschillende fasen, stel ik vragen en bewaak ik het proces. Met elkaar komt de groep tot een keuze voor het behandelen van een of meer uitdagingen die spelen bij de groepsleden. En de structuur helpt de inbrenger van een uitdaging om zelf tot oplossingen te komen. Allereerst helpt het natuurlijk al als je de ruimte krijgt om diep in te kunnen ingaan op een uitdaging waar je tegenaan loopt. Dit geeft vaak al nieuwe inzichten. En daarnaast kijken de groepsgenoten ook nog eens mee. Alle groepsleden verplaatsen zich in degene die een uitdaging heeft gedeeld en brengen hun inzichten en mogelijke oplossingen naar voren.

Iedereen kijkt met een andere invalshoek naar uitdagingen. Niemand heeft natuurlijk de waarheid in pacht, maar iedereen kijkt op een eigen, unieke manier naar wat er speelt. Dit kan ontzettend inspirerend zijn. Niet omdat de ander het beter weet dan wijzelf, maar omdat de ander een nieuw perspectief kan inbrengen. Hierdoor zien we weer nieuwe mogelijkheden, en laten we ons minder leiden door belemmeringen. De kracht van intervisie is dus dat je verschillende perspectieven kunt betrekken bij het vinden van een effectieve oplossing. Natuurlijk blijft de regie bij degene die een uitdaging heeft ingebracht. Je beslist zelf wat je met de ingebrachte perspectieven doet.

Niet alleen de inbrenger doet er zijn voordeel mee. Iedereen leert van een intervisiesessie. Door ons te verdiepen in wat een ander meemaakt, en de verschillende perspectieven vanuit de groepsleden mee te krijgen, doen we allemaal waardevolle inzichten op voor ons eigen werk.

Vaak zie ik hoe mensen in plaats van hun eigen uitdaging te delen, liever willen vertellen over de lastige omstandigheden waar ze in beland zijn door het niet goed functioneren van anderen. Maar in feite hebben ze het dan dus over een uitdaging waar een ander tegenaan loopt. Een schoolleider die zich focust op waar een leerkracht in tekort schiet, heeft zelf misschien een uitdaging om deze leerkracht te laten groeien in het werk. Maar door zich te richten op hoe de leerkracht tekort schiet, houdt deze schoolleider zijn of haar eigen uitdaging verborgen. Als procesbegeleider vraag ik dus altijd door, tot de eigen uitdaging in een situatie duidelijk wordt. Want wanneer we ons zouden richten op de tekortkomingen van mensen die niet aanwezig zijn, zou het een roddelclubje worden! Een leerkracht die moeite heeft met het gedrag van bepaalde ouders, zal in het intervisieproces dus op zoek moeten naar de eigen uitdaging om op een constructieve manier met die ouders om te gaan. De ander kunnen we niet veranderen, maar wel onszelf.

Intervisie gaat dus over jezelf. Het is een groeiproces, dat de deelnemers helpt om meer in contact te komen met wat er speelt, en te leren zien wat hun eigen rol hierin is. Om in contact te komen met dat wat wellicht ook kwetsbaar voelt. Veiligheid is dan ook heel belangrijk in het intervisieproces. We gaan daarom vertrouwelijk om met wat er tijdens de sessies gedeeld wordt.

Intervisie kun je doen met een groep collega’s, bijvoorbeeld een groep ib’ers binnen een schoolbestuur. Het heeft zeker voordelen, maar misschien ook nadelen, om je directe collega’s zo te betrekken bij je groeiproces. Daarom organiseer ik ook bijeenkomsten voor mensen die niet in dezelfde organisatie werken. Door de gestructureerde aanpak blijkt intervisie heel goed via digitale bijeenkomsten te werken. En daardoor is het ook geen belemmering om een groep te vormen vanuit organisaties uit verschillende delen van Nederland. Een groepsgrootte van 5 of 6 deelnemers is ideaal, en iets meer of iets minder kan ook.