Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid
Met ambitie en lef naar een nieuwe regie

 

Het boek Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef naar een nieuwe regie is uitgekomen bij Bazalt.

Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid

Hoe komt het dat er nog altijd zoveel problemen zijn rond het thema ouderbetrokkenheid? Waarom lukt het nog te weinig scholen om een gelijkwaardige, constructieve samenwerking met ouders tot stand te brengen? Hoe kunnen schoolleiders leren ‘dansen’ met ouderbetrokkenheid, zodat de samenwerking met ouders een goede voedingsbodem vormt voor de ontplooiing van de kinderen?

In dit boek wordt een nieuwe kijk gepresenteerd op de uitdagingen waar basisscholen tegenaan lopen. Aan de hand van een aantal spanningsvelden wordt de dynamiek in de samenwerking met ouders verhelderd. Soms is het koorddansen, waarbij je telkens weer aan de ene of aan de andere kant van het koord af kunt vallen. Stappenplannen en vaardigheden alleen blijken niet te voldoen om de uitdagingen het hoofd te bieden. In persoonlijk leiderschap ligt de ontbrekende sleutel naar een constructieve samenwerking.

Terwijl schoolleiders zich soms machteloos voelen omdat ze de samenwerking met ouders niet in de hand hebben, blijkt het wel degelijk mogelijk om de regie erover te voeren. Deze nieuwe regie is gebaseerd op wederzijdse autonomie en gelijkwaardigheid. Schoolleiders hebben daarbij ambitie en lef nodig, in contact met hun kwetsbaarheid. Van daaruit ontstaan nieuwe kansen om ouderbetrokkenheid tot bloei te brengen.

Peter de Vries (ten tijde van het uitkomen van het boek principal consultant bij CPS, met als specialisatie ouderbetrokkenheid):

“Harriet Marseille heeft een prachtige thematiek gekozen, vanuit een totaal andere invalshoek dan de boeken die er tot nu toe geschreven zijn over ouderbetrokkenheid. De metafoor van het dansen wordt overtuigend uitgewerkt en het geheel wordt bekrachtigd met talloze interviews. Een boeiend boek, vol praktische aanwijzingen waar schoolleiders mee verder kunnen.”

 

Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef naar een nieuwe regie (Bazalt, 2016) is uitgegeven als hardcover en heeft 212 bladzijden. Het kost € 35,- is in te zien en te bestellen bij Uitgever Bazalt of bij Ouderbetrokkenheid-PLUS (graag even erbij vermelden als u een gesigneerd exemplaar wilt ontvangen).

 

Het boekSchoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef naar een nieuwe regiewordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het boek gedeeltelijk aansluit bij de genoemde thema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.

 

Referenties
Referenties over het boek zijn geschreven door Trees Kessels-Simons (AVS), Ton Claassens (interim directeur) en Mirjam Hubert/ Arline Spierenburg (Ouders&Onderwijs)