Teamtraining ‘constructief samenwerken met ouders’

 

Verloopt de samenwerking met ouders moeizaam? Zijn er spanningen tussen leerkrachten en ouders? Of tonen de ouders zich onvoldoende betrokken bij de schoolontwikkeling van hun kind? Met de teamtraining ‘Constructief samenwerken met ouders’ maakt het team zich een nieuwe houding naar ouders toe eigen, waardoor de samenwerking wordt vlotgetrokken.

Deze training is geschikt voor teams die willen reflecteren op hun eigen gedrag naar ouders toe en stappen willen zetten in persoonlijk leiderschap. In plaats van het wijzen naar de ouders en de verantwoordelijkheid voor de problemen bij hen te leggen, is het veel effectiever om de eigen rol in de ontstane problemen te doorzien en om van daaruit te zoeken naar mogelijke oplossingen. Niet door te proberen de ander te veranderen, maar door de eigen attitude te veranderen, zal de samenwerking met ouders weer soepel verlopen, en zal er wederzijdse empathie en respect ontstaan.

 

Persoonlijk leiderschap

De instrumentele weg van activiteiten en stappenplannen blijkt meestal tekort te schieten om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren. Aangeleerde vaardigheden verworden al gauw tot trucjes die niet meer werken. De uitdagingen die er spelen rond ouderbetrokkenheid vragen dan ook om inzicht in de dynamiek tussen school en ouders en om een versterking van het persoonlijk leiderschap van alle teamleden.

Met persoonlijk leiderschap zijn we authentiek. We nemen de verantwoordelijkheid voor wat ons overkomt, staan respectvol in het leven, zijn in balans qua kracht en kwetsbaarheid en zijn in staat om tot stand te brengen wat er werkelijk toe doet. Vanuit persoonlijk leiderschap voert de school de regie in de samenwerking met ouders, zonder in een krampachtige controle te vervallen. Subtiele verschuivingen in attitude en gedrag blijken een enorm verschil te kunnen opleveren in ouderbetrokkenheid.

 

S.B., adjunct-directeur op een basisschool in Den Haag:
We hebben drie middagen teamtraining gehad rond gelijkwaardig samenwerken met ouders, verzorgd door deskundige trainers van Ouderbetrokkenheid-PLUS. Er is intensief met het team gewerkt aan belangrijke thema‘s, zoals het je verplaatsen in de ouders en het loslaten van het ‘muurtje’ van zogenaamde onkwetsbaarheid. Je zag in het team in de loop van de bijeenkomsten een verandering ontstaan. We zijn ons steeds meer bewust geworden van hoe we met ouders omgaan en waar er kansen liggen om onze houding te verbeteren. Door zelf te veranderen, veranderen de ouders ook. We zien nu nieuwe mogelijkheden om een betere samenwerking te realiseren.

 

Inhoud van de training

 In deze training komen onderwerpen aan bod als gezond vertrouwen, empathie, professionele distantie, kwetsbaarheid, omgaan met feedback, reactief en proactief gedrag, het bevorderen van gelijkwaardigheid, het stellen van grenzen, het creëren van medeverantwoordelijkheid en het realiseren van doelen.

Teamleden leren in deze training hoe ze met visie, verantwoordelijkheid, gezond vertrouwen, empathie en een open en kwetsbare opstelling naar een constructieve samenwerking met ouders kunnen groeien. Ze bewaken hierbij een gezonde balans, door:

– te luisteren naar de visie van ouders;

– ruimte te geven aan medeverantwoordelijkheid;

– niet door te schieten naar blind  vertrouwen;

– naast een zachte, toegankelijke voorkant tevens een stevige  ruggengraat te hebben en in   grensoverschrijdende situaties ouders te begrenzen;

– kwetsbaarheid hand in hand te laten gaan met zelfvertrouwen.

De schooldirectie neemt op gelijkwaardige basis deel aan deze teamtraining. Er wordt gestreefd naar het realiseren van een sfeer waarin het veilig is voor alle deelnemers om zich open en kwetsbaar te tonen.

 

Het resultaat

De training creëert een sfeer van enthousiasme en ambitie binnen het team om de samenwerking met ouders te verbeteren. De teamleden zien mogelijkheden en laten zich niet tegenhouden door belemmeringen. Ze krijgen handvatten om de dynamiek in de samenwerking tussen school en ouders en de eigen rol hierin te doorzien. Ze leren patronen bij zichzelf herkennen die niet bijdragen aan het gelijkwaardig en constructief samenwerken met ouders en zijn in staat deze patronen om te buigen. Hiermee wordt een kanteling mogelijk in de samenwerking met ouders. Ouders voelen zich meer en meer bij de schoolontwikkeling van hun kind betrokken en zijn bereid constructief samen te werken met school. 

Door het effect van de inzichten uit deze training te ervaren, wordt het eigenaarschap van het veranderproces bij de teamleden gestimuleerd. Hierdoor beklijft het geleerde in de praktijk.

 

Praktisch

De training omvat twee dagen (studiedagen van bv. 9.30 tot 16.30 uur of  14.00 tot 21.00 uur) of vier dagdelen van drie uur. Bij teams groter dan 30 deelnemers wordt de training in verschillende groepen gegeven.

Daarnaast worden 3 gesprekken van een uur met de schoolleider gehouden. Het betreft:

– 1 gesprek ter voorbereiding van de training, met als doel de training goed te laten aansluiten op de concrete uitdagingen waar de school tegenop loopt in de samenwerking met ouders;

– 1 gesprek na afloop van de training;

– 1 gesprek dat 3 maanden later zal plaatsvinden, met als doel het geleerde te implementeren en te laten beklijven in de schoolcultuur.

 

Desgewenst kan de training online worden verzorgd. In dat geval wordt gekozen voor 8 groepsessies van anderhalf uur.

 

 

 

U kunt zich per e-mail aanmelden wanneer u interesse hebt in deze dienst

Wilt u meer informatie over deze dienst?
Maak dan 
per e-mail een afspraak voor een gratis en geheel vrijblijvende kennismakingssessie van een kwartier tot half uur (telefonisch of via skype).