Hoe creëer je excellente ouderbetrokkenheid op je school, terwijl je er per saldo minder tijd aan kwijt bent? Deze keer tien tips om wel of juist niet te doen.

smiley 1

1. Formuleer gezamenlijk je missie en visie en toets alles daaraan
Het is weer de tijd voor het formuleren van het nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar. Je missie en visie formuleer je niet als schoolleider in je eentje, je doet het met elkaar. Betrek je team en de ouders erbij en stimuleer ze om dat wat er werkelijk toe doet naar boven te laten komen. Je missie (waar sta je voor; geformuleerd vanuit je kernwaarden) en je visie (waar wil je naartoe) zul je als schoolleider tot in al je vezels moeten belichamen. Wat wil je bereiken met je onderwijs? Hoe kijk je naar ouders? Hoe betrek je ze op een gelijkwaardige wijze? Zorg dat al je handelen hierop gebaseerd is. Als schoolleider leef je je missie en visie voor en je handelen wordt hier telkens aan getoetst.

2. Zorg dat je team en de ouders ook doordrongen zijn van deze missie en visie
Vaak worden missie en visie vastgesteld en wordt er vervolgens niet meer naar omgekeken. Als je ze niet telkens in herinnering brengt, zullen ze vervagen. Als schoolleider is het je taak om missie en visie levend te houden. Als je ervoor zorgt dat je team en de ouders ervan doordrongen zijn, zullen ze ook doorwerken in hun handelen.

3. Heb een luisterend oor en toon begrip
Zowel voor je team als voor de ouders heb je een luisterend oor. Je probeert ze werkelijk te begrijpen. Je gaat je niet direct verdedigen als er kritiek wordt geuit, maar je vraagt verder door. Je kiest niet snel partij wanneer er een conflict is. Je probeert ook niet direct een oplossing te vinden voor een probleem. Vaak hebben mensen de oplossing zelf wel in huis, maar hebben ze het nodig dat er even echt naar ze geluisterd wordt.

4. Stel grenzen vanuit je missie en visie
Wanneer begrens je wel en wanneer begrens je niet? Laat dit ook voortkomen uit je missie en uit je visie. Het kan zijn dat je ouders of leerkrachten moet begrenzen in hun gedrag. Dat je duidelijk maakt dat dit gedrag niet past bij wat er met elkaar is afgesproken. Je gaat het gesprek hierover aan met de ander en je bent heel duidelijk wanneer er volgens jou een grens is overschreden. Dat laat je niet toe. Je gaat staan voor de missie en de visie van de school.

5. Wees laagdrempelig genoeg
Je verkrijgt geen respect en gezag door je op te stellen boven je teamleden en de ouders. Dit verkrijg je alleen door je school met toewijding en wijsheid te leiden. Soms is een beetje afstand gepast, zodat niet alle ouders direct naar jou als schoolleider toe komen om alle nieuwtjes met jou te delen. Maar als je je nooit laat zien, is de afstand te groot. het kan heel goed werken als je ’s ochtends bij het binnenkomen van de kinderen je gezicht laat zien, een praatje maakt met deze en gene en de sfeer kunt proeven die er heerst.

 

sad-98457_640

6. Wees niet te aardig
Vriendelijkheid en toegankelijkheid zijn een groot goed, maar let goed op wanneer je doorschiet naar te aardig willen zijn. Mensen maken dan misbruik van je aardigheid. Als je altijd anderen wilt pleasen, walsen ze uiteindelijk over je heen. Je bent dan niet meer in staat goed te begrenzen waar dat nodig is.

7. Wees niet autoritair
Je zou ook door kunnen schieten naar de andere kant en dan word je autoritair. Als het gaan staan voor je mening en het begrenzen van de ander verwordt tot een soort machtsmisbruik, dan ben je niet goed bezig. Het roept recalcitrant gedrag op. Handel je daarentegen vanuit je kwetsbaarheid, en ben je werkelijk in het welzijn van de ander geïnteresseerd, dan zullen anderen je wel degelijk respecteren en dan blijft de relatie voorop staan.

8. Laat je nooit meeslepen in het gevoel dat iets ‘onmogelijk’ is
Er wordt veel geklaagd in het onderwijs. Er wordt schijnbaar het onmogelijke van scholen verlangd door het ministerie van Onderwijs. En sommige ouders zouden niet voor rede vatbaar zijn. Er lijkt haast geen uitweg te zijn. Maar zodra je in dat gevoel van ‘onmogelijk’ bent beland, sluiten de mogelijkheden en kansen zich ook daadwerkelijk. Als schoolleider heb je de verantwoordelijkheid om altijd zicht te houden op wat er wél kan. Van daaruit mobiliseer je de passie en de energie van waaruit een school groots kan worden.

9. Laat je niet door angst weerhouden
Goede schoolleiders die in staat zijn excellente ouderbetrokkenheid te creëren, zijn moedige mensen. Ze hebben het lef om zich kwetsbaar op te stellen. En ze durven hun nek uit te steken. Ze laten de mens voor gaan op de regels en zijn niet bang om creatief met die regels om te gaan. Angst uit zich op veel manieren (zie ook www.ouderbetrokkenheidplus.nl/angstcultuur-doorbreken) en het is dus ook de kunst om in je eigen handelen de onderliggende angst te gaan herkennen.

10. Draag niet alle last op jouw schouders
Als schoolleider heb je een zware verantwoordelijkheid. Maar je doet het niet alleen. En het is ook fijn voor anderen om medeverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Vertrouw je teamleden en de ouders verantwoordelijkheden toe en laat merken hoe je ze daarin waardeert. Teamleden kunnen hierdoor groeien in hun kwaliteiten. En ouders worden pas echt gelijkwaardige samenwerkingspartners als ze dit vertrouwen voelen. Je zult merken dat je als school vleugels krijgt, wanneer je het enorme potentieel aan inzet weet te mobiliseren.