Voor schooldirecties PO die de sleutel zoeken naar een constructieve samenwerking met ouders

 

Ouderbetrokkenheid-PLUS richt zich met name op schooldirecties in het PO: basisschooldirecteuren, adjunct-directeuren en ib’ers die ouders zien als partners waarmee ze constructief en gelijkwaardig willen samenwerken.  Een goede communicatie met ouders is hierbij van essentieel belang.

 

verantwoordelijkheid

 

De programma’s zijn bedoeld voor onderwijsprofessionals die:

  • bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor de samenwerking met ouders.
  • het hart op de goede plek hebben. U wilt niets liever dan een positief leerklimaat creëren voor de kinderen.
  • er niet in geloven dat de oplossing van deze problemen zit in het toepassen van standaard technieken en maniertjes. Het lijkt of de problemen onoplosbaar zijn, maar ergens weet u dat er een sleutel tot verandering moet zijn.
  • ambitieus zijn en niet tevreden zijn met het halve werk. U bent bereid te erkennen dat ondanks alles wat u al goed doet op het gebied van de samenwerking met ouders, er bepaalde zaken zijn op dit gebied die op uw school nog verbeterd kunnen worden.
  • ervoor open staan om dieper te kijken naar onderliggende belemmeringen. U staat open voor nieuwe inzichten en verdiepende werkvormen die u helpen naar een nieuwe houding en werkelijke verandering.

Daarnaast biedt Ouderbetrokkenheid-PLUS ook teamtraining en concrete steun bij het in gesprek gaan met ouders. Klik hier voor het dienstenaanbod.

 

 

Wilt u excellente ouderbetrokkenheid realiseren in minder tijd?
Klik dan hier om meer te lezen over de aanpak van Ouderbetrokkenheid-PLUS.