Voor schoolleiders PO die de sleutel zoeken naar een constructieve samenwerking met ouders

 

Ouderbetrokkenheid-PLUS richt zich op basisschooldirecteuren en adjunct-directeuren die ouders zien als partners waarmee ze constructief en gelijkwaardig willen samenwerken.  Een goede communicatie met ouders is hierbij van essentieel belang.

Maar de samenwerking loopt niet altijd zoals gewenst. Herkent u zich in een of meer van de volgende situaties?

 • Ouderbetrokkenheid is een voortdurende worsteling. Het kost u handenvol tijd en u bent voortdurend bezig met het blussen van brandjes.
 • U past alles wat u geleerd hebt over het vergroten van ouderbetrokkenheid toe, maar het leidt onvoldoende tot resultaat.
 • De cultuurverschillen zijn groot, en dat leidt tot lastige situaties.
 • De opkomst bij door de school georganiseerde bijeenkomsten is laag.
 • De ouders tonen weinig betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van hun kind.
 • In tevredenheidsonderzoek ziet u onvoldoende waardering terug van ouders voor de school.
 • Ouders laten zich vooral zien als ze ontevreden zijn: ze zijn kritisch en staan op hun strepen.
 • Sommige ouders lijken echt onredelijk. Ze hebben bij voorbaat al weinig vertrouwen in de school.
 • Een deel van het team mist de empathie of de competentie om soepel met ouders om te gaan. Voor je het weet loopt een situatie uit de hand.
 • Claims, bedreigingen en klachtenprocedures belemmeren u het werkplezier.
 • Leerkrachten hebben er ook veel last van, ze worden er onzeker van als een situatie uit de hand is gelopen.
 • De sfeer op school heeft er sterk onder te lijden, en de opbrengsten zouden beter kunnen.
 • De kinderen zijn uiteindelijk de dupe.

verantwoordelijkheid


Voor welke basisschooldirecteuren zijn de programma’s van Ouderbetrokkenheid-PLUS bij uitstek geschikt?

De programma’s zijn bedoeld voor basisschooldirecteuren en adjunct-directeuren die:

 • bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor de samenwerking met ouders.
 • het hart op de goede plek hebben. U wilt niets liever dan een positief leerklimaat creëren voor de kinderen.
 • er niet in geloven dat de oplossing van deze problemen zit in het toepassen van standaard technieken en maniertjes. Het lijkt of de problemen onoplosbaar zijn, maar ergens weet u dat er een sleutel tot verandering moet zijn.
 • ambitieus zijn en niet tevreden zijn met het halve werk. U bent bereid te erkennen dat ondanks alles wat u al goed doet op het gebied van ouderbetrokkenheid, er bepaalde zaken zijn op dit gebied die op uw school nog verbeterd kunnen worden.
 • ervoor open staan om dieper te kijken naar onderliggende belemmeringen. U bent er niet bang voor om de diepte in te gaan en kritisch naar uzelf en uw functioneren te kijken. U staat open voor nieuwe inzichten en verdiepende werkvormen die u helpen naar een nieuwe houding en werkelijke verandering.

Daarnaast biedt Ouderbetrokkenheid-PLUS ook teamtraining en concrete steun bij het in gesprek gaan met ouders. Zie het dienstenaanbod.

 

 

Wilt u excellente ouderbetrokkenheid realiseren in minder tijd?
Klik dan hier om meer te lezen over de aanpak van Ouderbetrokkenheid-PLUS.