positivo

 

“Als je zo negatief denkt, zul je het nooit voor elkaar krijgen!” Door zijn vrouw werd Jeroen, schoolleider op een basisschool in de Randstad, met zijn twijfels geconfronteerd. Hij voelde dat het niet goed zat in de samenwerking met ouders. Hij had al zoveel in deze samenwerking geïnvesteerd. Maar telkens weer was er tegenslag.
 
Soms hadden ze op school inderdaad verkeerde keuzes gemaakt. Dan zagen ze achteraf wat ze er als team van konden leren. Ouders willen nu eenmaal niet graag voor het karretje van de school worden gespannen. Dat bevordert de samenwerking niet. Andere keren leek er eerder sprake te zijn van domme pech, waardoor de stemming was omgeslagen. De sfeer tussen ouders en school was inmiddels naar een dieptepunt gezakt. Jeroen had de moed bijna opgegeven.
 
Zijn vrouw zag hem met de dag somberder worden. Ze vermoedde dat zijn negatieve gedachten over de ouders en over zijn eigen falen om een kanteling te bewerkstelligen de oorzaak van het probleem waren. Hij zou moeten leren om zijn negatieve gedachten door positieve te vervangen. Dan zou de situatie vanzelf verbeteren. Was dat waar?

Wie niet in verandering gelooft, zal ongetwijfeld vast blijven zitten in tegenslag. Maar positief denken is niet perse een oplossing en kan zelfs een enorme valkuil zijn. Stel dat het je al gaat lukken om iets anders te gaan denken, is het onderliggende gevoel dan ook mee veranderd, of is er dan nog altijd een diep geworteld gevoel van falen? Onze ervaringen en resultaten in het leven worden niet zozeer bepaald door onze gedachten, maar juist door dat onderliggende gevoel. En dat is niet zo gemakkelijk te veranderen.
 
Hoe meer mensen hun best doen om met een sausje van positief denken hun twijfels te bedekken, hoe oppervlakkiger en onechter ze worden. Ze meten zich een vlotte babbel aan of een geforceerde lach. Ze verkondigen net iets te luid dat het vanaf nu allemaal anders gaat worden, alsof ze daarmee vooral zichzelf willen overtuigen. Met een dergelijke, geforceerde houding zullen ze anderen niet snel met zich mee krijgen. Eerder krijgen ze last van tegenwerking.
 
De zogenaamde feel good guru’s, die in positief denken de oplossing van ieder probleem zien, zijn bij nader inzien meestal niet echt inspirerend. Ze gedragen zich vrij gemaakt en onecht, niet authentiek. Persoonlijk leiderschap is sterk gekoppeld aan authenticiteit. En met persoonlijk leiderschap kun je door moeilijke periodes heenkomen.
 
Wat zou een wijze houding zijn, vanuit persoonlijk leiderschap, als je in de schoenen van Jeroen stond? Erken gewoon ruiterlijk dat je moe bent, en teleurgesteld. Probeer het niet weg te stoppen dat je je voelt zoals je voelt. En omarm ook je twijfels. Zie ze niet als een ongewenst product waar je vanaf moet zien te komen. Alles waar je je tegen keert, zal zich tegen jou keren. Wanneer je twijfels er niet mogen zijn, gaan ze zich gedragen als kinderen die afgewezen worden en vervolgens enorm gaan jengelen om aandacht.  Ze verdienen je aandacht. Je hoeft je er niet door te laten leiden, maar laat ze in ieder geval weten dat je ze gehoord hebt. Geef ze de boodschap dat ze oké zijn. Waardeer hun goede intentie, namelijk dat ze je willen behoeden voor nog meer teleurstelling.
 
Pas wie de moed heeft zijn (negatieve) gevoelens en gedachten onder ogen te komen en te omarmen, kan de stap maken naar iets nieuws. Naar het tevoorschijn halen van een andere kant in zichzelf, namelijk de kant die wél gelooft in de mogelijkheid tot verandering. Dat is ook positief denken. Maar dan zonder het ‘onechte’ sausje eroverheen. Het ligt dan ook voor de hand dat deze manier van werken tot veel betere en duurzamere resultaten zal leiden.