Workshop, masterclass of training 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid-PLUS verzorgt op verzoek workshops, masterclasses of training m.b.t. de communicatie en samenwerking tussen scholen en ouders. Thema’s die aan de orde komen hebben betrekking op de attitude van onderwijsprofessionals (handelen vanuit persoonlijk leiderschap) of op cultuursensitief samenwerken met anderstalige ouders. 

De bijeenkomsten kunnen desgewenst online worden georganiseerd. 

 

Workshops/ masterclasses

Ouderbetrokkenheid-PLUS verzorgt workshops en masterclasses voor bijvoorbeeld schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeentes, bibliotheken, en andere fora. Organiseert u een conferentie of congres, neem dan contact op met Ouderbetrokkenheid-PLUS om uw wensen te bespreken. In een workshop of masterclass kunnen naar keuze thema’s aan bod komen rond persoonlijk leiderschap (gelijkwaardig samenwerken, het aangeven van grenzen binnen een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, empathie en professionele distantie, professioneel communiceren met ouders, omgaan met kwetsbaarheid en het realiseren van een nieuwe regie) of rond de communicatie en samenwerking met anderstalige niet-westerse ouders.

 

 

 
Theo van Rijzewijk, directeur Samenwerkingsverband Plein 013:
“Ik zie terug op een prettige samenwerking met Harriet en een prima verlopen masterclass. Mijn complimenten! Ze heeft een groep van 40 schoolleiders en bestuurders een volle ochtend weten te boeien, waarbij duidelijk werd wat er al dan niet werkt om gelijkwaardig met ouders samen te werken. Het belang van de combinatie van een zachte, toegankelijke voorkant en een stevige ruggengraat werd duidelijk. Ook de symboliek van het moeten laveren om je doel te bereiken sprak me aan, want het is altijd een kwestie van het zoeken naar de juiste balans.”

 

Doelgroep
Directie PO, of teams

Duur
een tot anderhalf uur voor een workshop
een dagdeel voor een masterclass
(in overleg is eventueel ook een andere duur mogelijk)

Groepsgrootte
10-30 deelnemers

(in overleg zijn eventueel kleinere of grotere groepen mogelijk)

Kosten
Op aanvraag

Aanmelden of meer informatie
Neem contact op met Ouderbetrokkenheid-PLUS

 

 

profielfoto onbekend
Yessa Mangroe, ib’er en waarnemend directeur op de Shri Ganesha School in Almere:
“Harriet Marseille heeft een leuke workshop gegeven, specifiek gericht op de houding van de directie in de samenwerking met ouders. De uitleg was duidelijk en er werden concrete voorbeelden uit de praktijk naar voren gebracht. Het was een eye-opener dat het helemaal mis kan lopen als je te aardig en laagdrempelig naar ouders toe bent, en er vooral op gericht bent ouders tevreden te stellen. We moeten duidelijk zijn en grenzen durven stellen.”

 

Training

 

training PLNRO kasteel Oud Poelgeest

Aanmelding voor de training ‘Met Persoonlijk Leiderschap naar een Nieuwe Regie in Ouderbetrokkenheid’ is mogelijk voor kleine groepen (4 tot 8 deelnemers). Voor grotere groepen gelden andere voorwaarden. Lees de Brochure training PLNRO voor de inhoud van de training of neem contact op met Ouderbetrokkenheid-PLUS om te overleggen over de mogelijkheden.

Deze training is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’ en deel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. 

 

Teamtraining
Wilt u een training op maat voor uw team? Neem contact op met Ouderbetrokkenheid-PLUS om te overleggen wat er mogelijk is.